آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آئین تاتو ، تاتوگرائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آئین تاتو ، تاتوگرائی

واژه انگلیسی
Taoism

توضیحات
به مذهب عامیانه چینی یا فلسفه و مذهب چینی که اساس اصول لائوتسه (سده ششم قبل از میلاد) که مدافع سازه زیستی و فراغت از خود بود ، گفته می‌شود.