آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادگیری زیر آستانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادگیری زیر آستانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای

واژه انگلیسی
Subliminal learning

توضیحات
نوعی یادگیری که شخص به آن واقف نیست. این اصطلاح غالباً با این مفهوم ضمنی به‌کار می‌رود که عدم آگاهی موقتی است و وقتی یادگیری به‌قدر کافی پیشرفت نمود شخص نسبت به آن وقوف پیدا خواهد کرد.