آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ذهن نیمه‌هشیار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ذهن نیمه‌هشیار

واژه انگلیسی
Subconscious mind

توضیحات
ذهن نیمه‌هشیار سطحی از زندگی روانی است که فرض می‌شود درست زیر آستانه هشیاری قرار دارد. اصطلاح ذهن نیمه هشیار را گروهی از روان‌شناسان فرانسوی مثل پیرژانه (۱۸۵۹.۱۹۴۷) ابداع کرد. این روان‌شناسان با استفاده از هیپنوتیزم شواهدی دال بر وقوع رخدادهائی روانی در سطحی پائین‌تر از هشیاری یافتند. فروید نیز یک زندگی روانی نیمه‌ هشیار را پذیرفته بود.