آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فشار روانی ، استرس


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فشار روانی ، استرس

واژه انگلیسی
Stress

توضیحات
هنگامی که مجموعه‌ای از داده‌های اطلاعاتی (داخلی یا خارجی) در ذهن فرد مبدل به ساختار تهدید کننده یا ازدست دادن هدف و یا به مفهوم آسیب جسمی و روانی گردد. فرد با پدیده‌ای روانی به‌نام "فشار" روبه‌‌‌رو خواهد شد. همچنین هنگامی که شرایط یا علل و مفاهیم ویژه‌ای در ذهن فرد با معنای عوامل تهدیدزا تفسیر گردد (تهدید شخصیت ، جسم و ...) در این حالت سخن از استرس به‌میان خواهد آمد. استرس علاوه بر اینکه معلول تعارض و ناکامی می‌تواند باشد از شرایط و موقعیت‌های ویژه‌ای که صورت تعارض و ناکامی را ندارند نیز ناشی می‌شود. مثلاً دانش‌آموزی که به‌منظور کسب نمره خوب (که والدین او چنین انتظاری را دارند) خود را در فشار می‌بیند.