آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گروه‌بندی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
گروه‌بندی

واژه انگلیسی
Streaming

توضیحات
عبارت است از قرار دادن کودکان یک گروه سنی در کلاس‌‌ها براساس برآورد توانائی عمومی آنها. برخی از مربیان معتقد هستند که این کار به‌ تدریس کارآمدتر در همه سطوح منجر می‌شود. برخی دیگر فکر می‌کنند که گروه‌بندی به‌عنوان یک پیشگوئی خود رضایت‌ بخش عمل می‌کند.