آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تفکر استراتژیک


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تفکر استراتژیک

واژه انگلیسی
Strategic thinking

توضیحات
- شیوه‌ای که انسان‌ها در سازمان‌ها با استفاده از آن نسبت به فرصت‌ها و موقعیت‌های روزمره برخورد کرده و پاسخ می‌دهند. - طرزی از زندگی و پاسخگوئی سازمانی.