آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مکتب رواقی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مکتب رواقی

واژه انگلیسی
Stoic school

توضیحات
این مکتب به‌وسیله‌ "زنون" در سال ۳۰۸ پیش ‌از میلاد مسیح در آتن به‌وجود آمد. از نظر رواقیون خیر و صلاح در تقوی و درستکاری و فضیلت می‌باشد. همچنان که سقراط هم تعلیم داده بود. مرد متقی و پرهیزگار سعادت را به‌وسیله تفوق و غلبه بر هوای نفس و شهوات خویشتن به‌دست می‌آورد و از جهان خارج مستقل و آزاد می‌گردد. در نظر رواقیون همه امور جهان به‌وسیله "خردجهانی" اراده می‌شود و از همین طریق است که خردمند زندگی خود را برحسب عالی‌ترین وظیفهٔ خویشتن تنظیم می‌نماید.