آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدرسهٔ اجتماع


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مدرسهٔ اجتماع

واژه انگلیسی
Community school

توضیحات
مؤسسه‌ای که به منزلهٔ مرکز زندگی اجتماعی و فرهنگی یک جامعه (دهکده ، محله) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مرکز به مکانی برای ملاقات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمومی و باشگاه مجهز است و وسایل مورد نیاز را برای فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی ، اجتماعی و تفریحی دارد. این‌گونه مؤسسات معمولاً توسط نمایندگان افرادی اداره می‌شود که از آن استفاده می‌کنند.