آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه درسی جامعه‌محوری (اصالت جامعه)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برنامه درسی جامعه‌محوری (اصالت جامعه)

واژه انگلیسی
Community centred curriculum

توضیحات
برنامه تربیتی است که براساس سازش با زندگی ، تمدن و فرهنگ ، نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، و امیال جامعه مبتنی است. به تعبیر دیگر در این نوع برنامه‌ریزی درسی صلاح و نیاز و مشکلات جامعه را درنظر می‌گیرند و محتوای موضوعات درسی را به بیان مشکلات و نیازها و چگونگی برطرف‌کردن آن اختصاص می‌دهند.