آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش مختلط یا ترکیبی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روش مختلط یا ترکیبی

واژه انگلیسی
Combined method

توضیحات
یکی از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزش و پرورش کودکان ناشنوا است که ترکیبی از روش زبانی یا شفاهی (oral method) و روش هجی‌کردن با انگشتان (finger spelling) است. در این روش سعی می‌شود که با ترکیب پیوسته‌ای از مفاهیم روش زبانی و شیوهٔ زبان اشاره و هجی‌کردن با دست ، به‌طور جامع با دانش‌آموزان ناشنوا ، ارتباط برقرار نمود و در آموزش و یادگیری او کوشید. این شیوهٔ آموزش شامل اشارات ابداعی شاگرد ، تشریح و تفصیل مطالب ، صحبت‌کردن ، لب‌خوانی ، هجی‌کردن با دست ، علائم رسمی ، خواندن و نوشتن است. مدافعان این روش را عقیده بر این است که استفاده از این شیوه آموزشی به‌علت جامع‌بودن آن ، بر نیازها و توانائی‌های فردی دانش‌آموزان ناشنوا مبتنی است و تسهیلات و فرصت‌های لازم را برای حد اعلای رشد توانائی‌ها ومهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زبانی و صحبت‌کردن دانش‌آموزان ناشنوا فراهم می‌گردد.