آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آمیختگی کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آمیختگی کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

واژه انگلیسی
Combination of classes

توضیحات
۱- دانش‌آموزان یک کلاس را برحسب موضوع مورد مطالعه‌شان به دو یا چند طبقه تقسیم‌کردن که همگی زیر نظر یک معلم و در یک مدت معین تعلیم می‌شوند. ۲- دانش‌‌ آموزان دو یا چند کلاس را برای هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی دریک جا و زیرنظر یک معلم گردآوردن