آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فلسفه چینی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فلسفه چینی

واژه انگلیسی
Chiness philosophy

توضیحات
پایهٔ فلسفه و افکار چینی بر مذهب "کنفوسیوس" و "تائو" قرار گرفته است. مؤثرترین قهرمانان فلسفهٔ چین کنفوسیوس است که زندگانی‌اش در راه پیداکردن یک حکومت بی‌نقص صرف شده است. کنفوسیوس هم مانند بودا ، در فلسفه مذهبی خود ، به مباحثات مابعدالطبیعی نمی‌پردازد. او عقیده دارد که دربارهٔ پرسش مربوط به وجود خدا پاسخ کامل وجود ندارد. کنفوسیوس به پیروان خود توصیه می‌کندکه به آداب و سنن پایبند باشند و آنها را طوری اجرا کنند که فکر می‌کنند نیاکانشان حضور دارند. تربیت به عقیدهٔ کنفوسیوس براساس اخلاق بنا نهاده شده است و "میانه‌روی" در تربیت نیز چون امور معنوی مهمترین چیزهاست. یکی از اصول اساسی لائوتسه (Laotse) مفهوم تائو (Tao) است. تائو یک نیروی اختصاصی و ماورای ادراک نیست ، بلکه همه جائی است و در همه جا آشکار می‌شود؛ در انسان ، در حیوان ، در نبات ، در لایتناهی و در جزء لایتجزا ، تائو قانون عالی اخلاق است ، که معیار تام اعمال و آرزوهای ماست. وحدت خانوادگی طی قرون متمادی اساس تربیت چینی بوده است. به یک فرد چینی تعلیم داده می‌شد که به تجارب سالمندان و دانایان احترام بگذارد. درحالی‌که آرمان تحصیل در هند تعلیم فضیلت وارستگی و غلبه بر امیال است ، دانشمندان چینی به لذت‌بردن از زندگی این جهان عقیده دارند؛ ولی لذّتی که به سوی افراط نگراید ، بلکه جانب اعتدال و توازن را رعایت کند. برخلاف فلسفهٔ هندی که براساس مابعدالطبیعی قرار دارد ، فلسفهٔ چینی مسایل اخلاقی را در درجه اول اهمیّت قرار می‌دهد و اخلاقیات جانشین الهیات می‌شود. در فلسفه چینی ، مذهب ، موضوعی جدا از زندگی نیست ، بلکه ، شامل تمام جنبه‌های آن ، می‌شود.