آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش چک‌لیست ، روش برگ مقابله ، روش فهرست بازبینی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روش چک‌لیست ، روش برگ مقابله ، روش فهرست بازبینی

واژه انگلیسی
Chechlist method

توضیحات
یکی از روش‌‌‌‌‌‌‌های تعئین شایستگی کارکنان دولت است. در این روش پرسشنامه‌ای در ارتباط با وظایف پرسنل تنظیم می‌شود و نحوهٔ کار کارکنان براساس هر پرسش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در تنظیم چک‌لیست سعی می‌شود که ستون‌‌‌‌‌‌‌هائی برای ثبت نتیجه ارزیابی پیش‌بینی شود. ارزیابی‌کننده پس از مقایسه نحوهٔ انجام کار ارزیابی‌شونده با شرح وظایف او به پرسش‌‌‌‌‌‌‌های چک‌لیست که معمولاً به‌صورت بله یا خیر تنظیم می‌شود با علامت‌گذاشتن پاسخ می‌دهد. این روش به‌علت سهولت اجرا ، بسیار متداول است.