آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون نابسته به فرهنگ کتل


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون نابسته به فرهنگ کتل

واژه انگلیسی
Cattel culture - free test

توضیحات
آزمون فوق توسط آر.بی.کتل انگلیسی برای اندازه‌گیری هوش عمومی ساخته شده و یک آزمون مداد-کاغذی می‌باشد. آزمون نابسته به فرهنگ کتل دارای سه مقیاس می‌باشد. مقیاس ۱- برای کودکان ۴ تا ۸ ساله و بزرگسالانی که از نظر ذهنی عقب مانده‌اند. مقیاس ۲- برای کودکان ۸ تا ۱۳ ساله و بزرگسالانی که توانائی ذهنی متوسطی دارند. مقیاس ۳- برای افراد ۱۰ تا ۱۶ ساله و بزرگسالانی که توانائی ذهنی بالائی دارند. آزمون فوق به‌غیر از مقیاس شماره یک ، هم به‌صورت گروهی و هم انفرادی قابل اجراست و مقیاس ۱ فقط به‌صورت انفرادی قابل اجرا می‌باشد.