آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بچگی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
بچگی

واژه انگلیسی
Babyhood

توضیحات
به‌ آن دوره از رشد و تکامل کودک گفته می‌شود که از هنگام توانائی کودک برای نشستن بدون کمک دیگران آغاز و موقع به‌راه افتادن پایان می‌یابد.