چشمهٔ معدنی وننق زنجان، روستای وننق

این چشمه در حدود ۲۱ کیلومتری جادهٔ زنجان - میانه و در دهکدهٔ وننق واقع شده است و راه آن از میان کشتزارها و تپه‌‌های متعدد می‌گذرد. چشمه بر بالای تپه‌ای که ۲۰۰ متر ارتفاع دارد ، قرار گرفته است.


عرض یک متر است که آب آن از شمال غربی حوضچه خارج شده و در مجرای باریکی سرازیر می‌شود و آبدهی آن در حدود ۷ لیتر در دقیقه است؛ مظهر دوم یک حوضچهٔ مربع‌شکل در ابعاد ۲/۵?۲/۵ متر است و عمق آن ، در حدود یک متر است و اطراف آن را سنگ‌چین کرده‌اند. قسمت اعظم آب در سمت جنوبی این حوضچه از زمین خارج می‌شود و در مجرای کوچکی سرازیر می‌شود و آبدهی آن در حدود ۱۰ لیتر در دقیقه است.


بررسی و آزمایش آب دو چشمهٔ آب‌معدنی وننق نشان می‌دهد که آب این چشمه ، ‌ در ردیف آب‌های معدنی سولفاتهٔ کلسیک گرم است.


آب‌های سولفاتهٔ کلسیک‌ گرم ، یون‌‌های خود را از لایه‌های سنگی مجاور خود در زیر زمین می‌گیرند. ادرارزایی و یاری رساندن به دفع مواد زاید بدن و تأثیر بر کبد و مجاری صفرایی از خاصیت‌هی این آب‌ها هستند. حمام کردن در این آب‌ها ، علاوه بر آرام‌بخشی ، می‌تواند در کاهش دردهای عصبی ، عصبی - مفصلی و درمان روماتیسم مؤثر باشد.


میزان فلوئور در آب چشمهٔ معدنی وننق ۵ میلی‌گرم در لیتر است و آشامیدن متوالی آن ، به خصوص در اشخاص کم‌تر از ۱۶ سال ، ممکن است موجب بیماری فلوئوروز در آنان شود.


آب جویبار تنگهٔ‌ بالایی چشمه ، سطحی است و از نظر شیمیایی ، در ردیف آب‌های بیکربناته و سولفاتهٔ کلسیک و منیزین سرد و نسبتاً سنگین است.


چشمه‌های دیگر آب‌گرم و آب‌معدنی استان زنجان عبارت‌اند از:


- چشمهٔ آب‌گرم روستای آرکوین در بخش ایجرود جادهٔ بیجار.

- چشمهٔ آب‌گرم روستای ابدال در جنوب غربی جادهٔ زنجان - تبریز.

- چشمهٔ آب‌گرم روستای گرماب در جنوب شرقی قیدار.

- چشمهٔ آب‌گرم میانج و حلب در انگوران.

- چشمهٔ آب‌معدنی اللّه‌بلاغی در نزدیکی روستای ماهان ، بخش طارم زنجان.

- چشمهٔ آب‌معدنی روستای ینگجه در بخش ماه‌نشان.

ایجرود

این رود از کوه‌‌های جنوب زنجان سرچشمه می‌گیرد و پس از سیراب کردن زمین‌های دره‌ایِ زیبا، در نزدیکی «ینگی‌کند جامع‌‌‌السرا» به قزل‌اوزن می‌پیوندد. باغ‌های درهٔ مسیر این رودخانه، در فصل‌های بهار و تابستان، چشم‌‌انداز زیبایی را فراهم می‌آورند.

بزینه‌رود

این رودخانه از نزدیکی روستاهای بزین، کهلا و کوه‌‌های غربی خرقان سرچشمه می‌گیرد و پس از سیراب کردن زمین‌های پیرامونی و بخش گرماب، همرا با رودخانه‌های کوچک محلی در قریهٔ اوصانلو به رود قزل‌اوزن می‌پیوندد. این رود یکی از شاخه‌های اصلی قزل‌اوزن است و کناره‌های سرسبز آن ارزش‌های تفرجگاهی دارند.