بقعه چلبی‌اوغلی

در پانصد متری جنوب‌غربی سلطانیه، بر سر راه سلطانیه - خدابنده، آثار معروف بقعه چلبی‌اوغلی قرار گرفته است. باستان‌شناسان و محققان این مجموعه را به سلطان چلبی منصوب نموده و تاریخ احداث بنا را سال ۷۲۸ هجری قمری بیان نمود‌ه‌اند.


این مجموعه از دو بخش خانقاه و مقبره تشکیل شده است. خانقاه شامل صحن مرکزی بوده و در اضلاع غربی و شرقی آن حجرات قرار گرفته‌اند. پلان معماری این مجموعه با الهام از عقادی و مراتب صوفیه طراحی و هر یک از فضاها با عملکردی خاص، اجراء شده است.

تغییر عمارت ذوالفقاری

مجموعه تاریخی عمارت ذوالفقاری که در مرکز بافت قدیمی شهر زنجان واقع شده شامل ساختمان‌های اندرونی و بیرونی است و پیش از احداث خیابان ذوالفقاری از طریق شبکه ارتباطی، طبقه همکف و زیرزمین آن به همدیگر راه داشت. در سبک بنای این عمارت از نحوه طراحی بناهای اروپائی نیز الهام گرفته است.


این عمارت از بناهائی تاریخی و باارزش شهر زنجان است که به سبک بناهای اواخر دوران قاجار ساخته شده است.