استان زنجان دارای چندین پل با قدمت تاریخی می‌باشد که عبارتند از پل امیربهاءالدین زنجان بر روی رودخانه زنجان رود که در دوره قاجاریه ساخته شده است.


در سطح استان سه پل از تاریخ ثبت شده وجود دارد. این پل‌ها عبارت‌اند از:


۱. پل تاریخی حاج‌میربهاءالدین.

۲. پل حاج سید‌محمد.

۳. پل سردار.


پل‌های مذکور بر روی رودخانه‌ٔ محلی استان، یعنی زنجان‌رود، بسته شده‌اند.


پل سردار در جنوب شهر زنجان که در دوره قاجاریه ساخته شده و پل حاج سید محمد در جنوب‌شرقی زنجان که در دوره قاجاریه ساخته شده است. علاوه بر این پل‌ها، پل‌های دیگری نیز در بخش‌های دیگر استان وجود دارند که چندان معروف نیستند.