پير هريشت

اين آتشکده در پانزده کيلومترى شهرستان اردکان، در دامنه‌ٔ کوه‌هاى کم‌ارتفاع و بدون پوشش گياهى واقع شده است. بنا به توصيف فرهنگ بهدينان، زرتشتيان بر اين اعتقادند که هريشت محل غايب شدن يکى از کنيزهاى بانوى يزدگرد ساساني است.


زرتشتيان هر سال، در روز هجدهم نوروز به اين محل مى‌آيند و به زيارت، جشن و پايکوبى مى‌‌پردازند.

پير نارسون

زيارتگاه پيرنارسون يا نارسونه در جادهٔ قديم يزد-مشهد، در ميان ارتفاعات شهرستان‌هاى يزد و خرانق قرار دارد. اين محل مورد احترام پيروان مذهب زرتشتى است و هر سال، شمارى از زرتشتيان به اين محل مى‌آيند و به اعمال مذهبى خود مى‌پردازند.

چک‌چک يا پير سبز

پير نارکى

پير نارکي، يکى از مهم‌ترين زيارتگاه‌هاى زرتشتيان ايران است که در پانزده‌ کيلومترى شهرستان مهريز و در دامنهٔ کوهى به همين نام قرار دارد. بنا به روايت زرتشتيان پير نارکي، محل غايب شدن شاهزاده نازبانو خواهر شهربانو -همسر امام حسين (ع)- و دختر يزدگرد سوم است. او در يکى از جنگ‌ها، به اين منطقهٔ دورافتاده پناه آورد و در همين مکان به تعالى پيوست.


در اين زيارتگاه، چشمهٔ آب و چند درخت کوهستانى ديده مى‌شود و اطراف آن، خيله‌هاى زرتشتيان قرار دارد. همه‌ساله زرتشتيان سراسر ايران، دوازدهم تا شانزدهم مرداد ماه را وقف زيارت اين پير مى‌کنند.


در تحقيقات باستان‌شناسى اخير، جادهٔ قديمى دسترسى به اين زيارتگاه از مسير شهرستان تفت کشف شده است. طول اين جاده ده کيلومتر و عرض آن چهار متر است. ديوارهٔ اين جاده در بعضى از قسمت‌‌ها، تا ارتفاع يک متر، تماماً سنگ‌چين شده است. احتمالاً قدمت اين جاده هم‌زمان با پيدايش زيارتگاه پير نارکى (بيش از هزار سال) است.

آتشکدهٔ زرتشتيان (آتش ورهرام يزد)

بناى آتشکده زرتشتيان -مشهور به آتش ورهرام يزد- در آبان ماه سال ۱۳۱۳ هجرى شمسى با سرمايهد اهدايى انجمن پارسيان هند در زمينى اهدايى با نظارت ارباب جمشيد امانت ساخته شد.اتاق نگهدارى آتش مقدس، در وسط ساختمان (دور از تابش خورشيد) قرار دارد و اطراف آن اتاق‌هايى براى نماز و نيايش طراحى شده است. معمارى اين آتشکده تا حدودى از معمارى آتشکده‌هاى پارسيان هند تأثير گرفته است.


بنا به روايتي، آتش موجود در اين آتشکده که زرتشتيان آن را آتش ورهرام مى‌نامند، حدود ۱۵۱۵ سال پيش از آتشکدهٔ ناهيد پارس (پس از نقل مکان به چندين جاى ديگر در استان يزد) به اين مکان آورده شد و تاکنون اين آتش خاموش نشده است. زرتشتيان يزد مراسم مذهبي، اعياد، جلسات گردهمايى و سخنرانى خود را در اين مکان برگزار مى‌کنند.

پارس بانو - بونو پرس