مسجد جامع عزآباد صدوق

اين مسجد در حال حاضر از مرکز آبادى دور و در گودى قرار دارد و به علت هجوم شن‌هاى روان، اطراف آن تا بام در ريگ فرو رفته است. منارهٔ ساده، بلند و سفيد اين مسجد، از دور توجه بيننده را به سوى خود جلب مى‌کند. مسجد شامل صحن، عمارت سردر، ايوان تابستانى و گرمخانه است. سردر ورودى داراى کاربندى گچى است. ايوان تابستانى مسجد داراى گنبدى خشتى است. محراب اين قسمت نيز داراى کاربندى گچى است.

مسجد جامع ندوشن

مسجد جامع ندوشن با يک گرمخانه و تابستان‌خانه در مرکز آبادى ندوشن شهر يزد قرار دارد. پوشش سقف گرمخانه بصورت طاق و تويزه است و در آن قوس‌هاى نيم‌طبقه در طرفين محراب و در طول آن بکار رفته است. دو ستون سنگى به ارتفاع دو متر در طرفين محراب و دو ستون ديگر به قرينه در مدخل گرمخانه قرار دارد. يک کتيبه گچى که روى آن سورهٔ جمعه درج شده است، در پاى تويزه‌ها و در پيرامون گرمخانه جلب توجه مى‌کند.


تابستان‌خانه مسجد داراى پوشش طاق و تويزه، قوس، کتيبه‌اى گچى در اطراف و حوضخانه‌اى در ضلع شمالى است. تابستان‌خانهٔ مسجد بناى نيم‌طبقه‌اى است و تنها قسمت جنوبى آن، مسقف است. نماى مناره و مسجد آجرى است. در قسمت انتهايى گلدسته، آجر لعابدار بکار رفته است.

مسجد جامع مهرپادين

قدمگاه فراشاه

قدمگاه فراشاه (اسلاميه) در بخش فراشاه شهر يزد قرار دارد. اين بنا براساس سنگ محراب آن، در سال ۵۱۱ هـ.ق به امر گرشاسب‌بن‌علي از امراى کاکويه ديلمي ساخته شد و در آن روزگار به مسجد مشهد‌على‌بن‌موسى‌الرضا شهرت داشت. اصل بنا چهارضلعى و ارتفاع هر ضلع از داخل هشت متر است. در ارتفاع سه متري، بنا به هشت ضلعى تبديل شده و روى آن گنبد آجرى قرار گرفته است. بنا داراى سنگ تاريخ، کتيبه، تزيينات داخلى و يادگار‌هايى است. در دورتادور زير گنبد، کتيبه‌اى گچى به عرض شصت سانتى‌متر ديده مى‌شود. سورهٔ الفتح به خط کوفى گلدار تزيينى بر آن حک شده است. روى حروف را رنگ سياه و قهوه‌اى کشيده‌اند.


بالاى محراب کتيبه‌اى به خط کوفى ديده مى‌شود که به علت ساييدگى خوانا نيست. با توجه به موقعيت بدنهٔ ديوارها چنين به نظر مى‌رسد که بنا داراى تزيينات رنگى ديگرى هم بوده است که با گچ آنها را پوشانده‌اند. در داخل قدمگاه در ضلع جنوبى و غربى دو مسجد قرار گرفته‌ است که داراى طاق‌هاى ضربى و ستون است. در قسمت داخلى گنبد، فاصلهٔ بين گنبد و ديوارها با خط کوفى بسيار زيبا تزيين شده است.

کنيسهٔ ملا آقا بابا

کنيسهٔ ملا آقا بابا (ملا سدر) در خيابان مسجد جامع کبير شهر يزد، قرار دارد. با توجه به شيوهٔ ساخت آن، اين بنا به دورهٔ قاجار تعلق دارد. اين بنا شامل يک حياط (تابستان‌خانه) و يک فضاى سرپوشيده (زمستانخانه) است. در چهار بدنه حياط به قرينه، سه صفه با پوشش ضربى ساده ديده مى‌شود. نماى حياط و داخل صفه‌ها تا ارتفاع يک مترى از آجر است. کنيسه، دو ورودى -در کوچهٔ ضلع جنوبى و در کوچهٔ ضلع غربي- دارد.


شبستان کنيسه مشتمل بر نُه چشمه‌طاق است که ستون‌ها و ديوارهاى موجود تا پاکار سقف، آجرى است. در ضلع شرقى شبستان شبکه‌اى آجري، فضاى داخلى را با نيم‌طبقهٔ موجود -احتمالاً محل استفادهٔ بانوان- از هم جدا مى‌سازد.


ديوارهاى بيرونى مشرف به کوچه از اندود کاهگل پوشيده شده است. درِ اصلى شبستان تصويرى منسوب به حضرت موسى (ع) وجود دارد.