سه منطقهٔ حفاظت شده کالمند، بهادران به وسعت دويست و پنجاه هزار هکتار و کوه بافق و آريز با وسعت صد هزار هکتار به سبب قرار گرفتن در حاشيهٔ کوير و برخوردارى از تنوع گونه‌هاى گياهى و حيات‌وحش، حائز اهميت است.


منطقهٔ کالمند داراى ارتفاعات متعدد مشرف به تپه‌ماهورهاى پراکنده و زمين‌هاى پوشيده از گياهان و بوته‌هاى مناطق کويرى است. کالمند در هجده کيلومترى شهرستان مهريز و پنجاه کيلومترى مرکز استان قرار دارد. بلندترين قله يا نقطهٔ اين محدوده دو هزار و دويست متر ارتفاع دارد. راه‌هاى دسترسى به منطقه عموماً جيپ‌رو و در بعضى از نقاط، براى ديدن سنگاب‌ها، بايد پياده رفت.

حيات‌وحش

ويژگى‌هاى متعدد مناطق حفاظت شدهٔ کالمند و بهادران از نظر اقليمى و پوشش گياهي، شرايط زيست‌محيطى و امکان زاد و ولد وحوش و پرندگان مختلف را در اين مناطق به وجود آورده است. آهوى ايراني، جبير، کَل، بز، قوچ و ميش، پلنگ، کفتار و انواع روباه مثل روباه شني، گرگ و خرگوش از مهم‌ترين گونه‌هاى حيات‌وحش اين مناطق به شمار مى‌روند.مهم‌ترين کانون تمرکز آهو، دشت بهادران، دشت چاه مورتيني، دشت خالقي و دشت معدن است. مهم‌ترين کانون تمرکز قوچ و ميش و جبير منطقه تپه‌ماهورهاى سرخ‌رنگ رودخانهٔ لاغره است. اين منطقه انواع خزندگان مناطق کويرى را در خود جاى داده است. خزندگان معروف اين منطقه عبارتند از: لاک‌پشت، بزمجه، مارهاى سمي، افعى و مار جعفرى.