استان يزد از شمال به استان اصفهان، از شمال شرق به استان خراسان، از جنوب به استان‌هاى کرمان و فارس، از شرق به استان‌هاى خراسان و کرمان و از غرب به استان اصفهان محدود است.


استان يزد، نماد معماري، هنر و آئينها و مراسم مناطق کويرى ايران است. اين استان با قدمتى تاريخى داراى چهار کانون باستانى در يزد، مهريز و فهرج، رستاق و ميبد و اردکان بود و در مسير شاهراه تاريخى رى و کرمان قرار داشت. مردم استان يزد از نژاد آريايى و ايرانى هستند و به علت موقعيت جغرافيايى ويژهٔ اين استان، از آميختن با نژادهاى غيرايرانى تا اندازه‌اى مصون مانده‌اند.مردم استان يزد به زبان فارسى رايج، با پاره‌اى ويژگى‌هاى گويشى سخن ‌مى‌گويند.