غار فقرقا

در دهکده اندرقاش در ۱۸ کیلومتری مهاباد دخمه نسبتاً بزرگی در دل کوه ایجاد شده است که احداث آن را به فرا آیتس پدر دیاکو (اولین پادشاه ماد) نسبت می‌دهند و طبق نوشته‌های مورخین آرامگاه او است.


ساکنین اندرقاش برخلاف مورخین درباره دخمه مزبور نظر دیگری دارند و می‌گویند این دخمه بزرگ که در دل کوه کنده شده، مدتی اقامتگاه فرهاد بوده است.


غار راکاد

دخمه دیگری که در اندرقاش وجود دارد غار راکاد است که به لحاظ سبک و شیوه مجاری، شبیه دخمه‌های هخامنشی در تخت‌جمشید و نقش رستم است.

غار میرداود

این غار در محل صدمای برادوست شهرستان ارومیه واقع شده است. طول این غار ۵۱۰۰ متر است.