بازار ارومیه

بازار ارومیه در مجموعه بافت قدیمی و ر گوشه جنوب‌شرقی شهر واقع شده است. قدیمی‌ترین بخش‌های باقیمانده آن، از دوره صفویه به بعد می‌باشد به‌ویژه حمام‌های آن متعلق به دوره زندیه و قاجاریه است.


مصالح تمام بازار راسته بازار و چهارسوها از آجر انتخاب شده و اکثراً فاقد هستند و ساده کچ است.


بازار قدیمی خوی

این بازار بازمانده بازار وسیع بزرگ قدیمی خوی است که در ضلع شرقی شهر و به موازات خیابان‌های طالقانی وانقلاب قرار گرفته است. شهر و بازار خوی در کتب و متون قدیمی، از سوی نویسندگان معتبری چون این حداقل (۳۴۶ هجری قمری) مورد اشارات گوناگون قرار گرفته است. و این‌طور به‌نظر می‌رسد که بازار قدیمی خوی پیش از قرن چهارم ساخته و پایه‌گذاری شده است.


ویژگی‌های با معماری بازار در سادگی، نظم و وقت در رگه چینی آجرها و تبعیت دقیق از شرایط اقلیمی‌ خوی است.