علاوه بر تپه‌ها و محوطه‌هاى تاريخى مربوط به قرون پيش از ميلاد، آثار فراوانى از قرون هفتم و هشتم هـ.ق در اين شهرستان ديده مى‌شود. آبادانى ورامين پس از ويرانى رى توسط مغولان و تيموريان شروع شد. مردم رى پس از خرابى اين شهر به ورامين نقل مکان کردند. اين شهر همواره يکى از مراکز تجمع شيعيان بوده است. ورامين امروزه يکى از شهرهاى بزرگ استان تهران به شمار مى‌رود و پس از انقلاب اسلامى به عنوان يکى از شهرک‌هاى اقمارى مطرح بوده است.