از معدن‌هاى کل کشور ۴/۱۵ درصد آن در محدوده استان تهران قرار دارد. معادن استان تهران را مى‌توان به گروه‌هاى زير تقسيم کرد:

معادن فلزى

شامل مس، سرب، موليبدن، منگنز و آهن است. تقريباً همه منگنز استخراجى کشور از معادن منگنز استان تهران به دست مى‌آيد که در جنوب و جنوب غربى آن قرار دارد.

معادن غير فلزى

در برگيرندهٔ ذخاير سنگ آهک و دولوميت است.

معادن خاک نسوز

شامل کائولن (خاک چيني) است و ۵۱ درصد توليد کل کشور از اين استان استخراج مى‌شود. معدن‌هاى سنگ‌گچ استان نيز داراى ذخايز بزرگ است. معادن نيتونيت و خاک صنعتى در بخش‌هاى شرقى و جنوب شرقى استان کشف شده است.