قلعه سام‌آباد

اين قلعه در جنوب شرقى قمرود در فاصله ۴ تا ۵ کيلومترى روستاى قمرود قرار دارد. طول و عرض قلعه ۷۶ متر است و چهار برج در چهار گوشه آن وجود دارد. قلعه داراى يک حياط مرکزى و از نوع بناهاى چهار ايوانى است که ايوان‌هاى شرقى و غربى آن به صورت دروازه است. در کنار دروازه غربي، حمامى هنوز پابرجاست.

قلعه قرمز

در شمال کاروانسراى حوض‌سلطان، بنايى به نام قلعه قرمز با کاربرى نظامى ساخته شده است. اين بنا ۱۱۲ متر عرض و ۱۱۵ متر طول دارد و کاملاً مشخص است که با شتاب ساخته شده و ناتمام مانده است. تمام بنا جز سردر ورودى آن از خشت و گل ساخته شده و دورادور آن اتاق‌هاى متعدد وجود داشت.


حياط کوچکى در سمت شمال بنا شده و در برابر سردر اصلى يک باغ کوچک به کاشتن سبزيجات اختصاص داشت. به اين ترتيب در زمان آبادى اين راه، قلعه قرمز محل مسکونى کشاورزان بود. در جلوى قلعه، آب‌انبار بزرگى وجود دارد که از آب باران پر مى‌شد.

قلعه قمرود

قمرود داراى دو قلعه کهن و جديد بود که امروزه فقط بخش‌هايى از آن‌ها برجاى مانده است. يکى از اين قلعه‌ها احتمالاً مربوط به دورهٔ صفويه يا پيش از آن است و اکنون به صورت باربند يا آغل گوسفند از آن استفاده مى‌شود. قلعه ديگر توسط مهندس‌الممالک براى اسکان خود، اطرافيان و خدمه‌اش در جوار شرقى قلعه کهن برپا شده بود. قلعه داراى بازارچه‌اى مهم بود و حوضخانه و بارگير داشت.

قلعه گلى

بعد از آبادى محمدآباد کاج در پاى اولين تپه‌هاى آهکى به طرف شمال شرقي، آثار اين قلعه قديمى مخروبه مشاهده مى‌شود. اين قلعه که در کنار قلعه سنگى محمدآباد قرار دارد، مربوط به دورهٔ اشکانى است و خرابه‌هاى آن شامل يک ديوار بلند از خشت‌هاى ضخيم است. براى ساخت اين قلعه محوطه‌اى را محدود نموده و در وسط آن خرابه‌هاى خشتى و گلي، بناهايى چند طبقه ساخته بودند. در برج‌ها و پى‌هاى سنگي، ورقه‌هاى آهکى براى استحکام به کار رفته است. از آنجا که ساختمان به کلى فرو ريخته قبل از کاوش دقيق نمى‌توان نقشه اصلى آن را روشن نمود. به هر حال خشت‌هاى قطور و بزرگ بدنه و پايه، از تعلق ساختمان به دوران پيش از اسلام حکايت مى‌کند. در اطراف قلعه گلى بقاياى ظروف شکسته و کاشى‌هاى لعاب‌دار فراوان ديده مى‌شود.


قلعه مظفرآباد

قلعه مظفرآباد که حدود ۵ کيلومترى شرق روستاى قمرود واقع شده، از آثار مهندس‌الممالک و به نام يکى از پسران اوست. قلعه داراى پنج برج است که چهار برج در چهار گوشه آن و برج پنجم در ميانه ضلع شرقى قرار دارد. کنار در ورودى نيز حمامى ساخته بودند.

ديگر قلاع بازمانده استان قم

قلعه زاربلاغ

از دورهٔ ماد در جادهٔ قديم قم-تهران بعد از گردنه على‌آباد واقع شده است.

قلعه تپه طغرود

از دورهٔ ايلخانى در کنار روستاى طغرود قرار دارد.

قلعه جمکران (قلعه گبرى)

در روستاى جمکران و از بناهاى پيش از اسلام است و مصالح به کار رفته در آن شامل خشت و گل است.

قلعه چک

اين قلعه متعلق به دوران اسلامي، در بخش خلجستان بعد از روستاى نويس روبه‌روى ارتفاعات روستا قرار دارد.

قيزقلعه سى جمکران

به دورهٔ پيش از اسلام و اسلامى تعلق دارد و در جنوب غربى مسجد جمکران در مقابل کوه دوبرادران واقع است.

قلعه سيرو

اين قلعه از دورهٔ ساسانى باقى مانده و در بخش کهک در صخره‌اى مشرف بر روستاى سيرو قرار دارد.


قلعه قنبرعلى

در شرق روستاى قمرود قرار دارد و داراى حياط مرکزى و چهار برج در چهار گوشه است. قلعه احتمالاً صفوى است.

قلعه ملک‌آباد

را مهندس‌الممالک براى دخترش و به نام او برپا داشت. در کنار اين قلعه آسياب آبى احداث شده بود.

قلعه وتوس (توس) کهندان

به دورهٔ اسلامى تعلق دارد و در بخش خلجستان بعد از روستاى ونان در ارتفاعات کوه توس واقع است.

شيرين قلعه (منصورآباد)

در جنوب شرقى قمرود آثار کمى از آن باقى است.