آرامگاه مستوفى

مقبره پدر مستوفى‌الممالک يکى از رجال معروف عهد قاجار در ضلع شمال شرقى صحن عتيق حرم حضرت معصومه (س) قرار دارد. اين مقبره در سال ۱۳۴۵ هـ.ق از طرف فتحعلى‌شاه قاجار تعمير و ايوان آن تزيين شد. گچبرى آرامگاه به صورت نفيس توسط ميرزا يوسف‌خان مستوفي انجام گرفته است.

آرامگاه على بن بابويه قمى

آرامگاه على بن بابويه قمي پدر شيخ صدوق -متوفى به سال ۳۲۹ هـ.ق- مقابل شيخان قرار دارد. اين بنا شامل قبه بقعه، ايوان و صحنى مشتمل بر سه حجره است. بر فراز بقعه، گنبدى شلجمى از آثار صفويه مشاهده مى‌شود.

آرامگاه پروين اعتصامى