غار قلعه کرد

اين غار در صد و چهل کيلومترى جنوب غربى شهر قزوين در روستاى قلعه کرد قرار دارد. دهانهٔ اين غار به شکل نيم‌دايره و به سمت جنوب شرقى است و ارتفاع آن حدود هشت متر و عرض آن نه متر است. اين غار با يک راهرو به دهانهٔ چاهى که عمود بر دهليز اصلى است، منتهى مى‌شود و پس از عبور از مدخل اين چاه، به فضايى که داراى ستون‌هاى قطور استالاکتيت و استالاکميت در رنگ‌هاى مختلف است، مى‌رسد. تالار اصلى غار به دهليزها و شاخه‌هاى فرعى منتهى مى‌شود که خود شاهکارى از طبيعت است و آويزه‌هاى آهکى بعضى از قسمت‌هاى آن از سقف تا کف غار کشيده شده است. در کف غار نيز حوزه‌هاى کوچک آبى تشکيل شده و سنگ‌هاى سفيد آهکى زيباى آن، توجه هر بيننده‌اى را به خود جلب مى‌کند.


غار ولى گشنه‌رود

اين غار در بخش قاقازان شرقى -شصت کيلومترى شهر قزوين- و در مسير جادهٔ روستاى آلولک- گشنه‌رود قرار دارد. دهانهٔ آن رو به شمال و طول آن حدود دو متر و عرض آن نيم متر است. اين غار در منطقه نسبتاً نيمه معتدل و سرد کوهستانى با پوشش گياهى درختان ارس، واقع شده و ظاهراً محل سکونت انسان‌هاى اوليه بوده است.

غار يخى انگول

اين غار در چهل کيلومترى شمال غرب قزوين، در روستاى دينک بخش رودبار شهرستان قرار دارد. اين غار از نوع غارهاى يخى و دهانهٔ آن به سمت جنوب غرب است.


غار عباس‌آباد در بخش آوج-آبگرم و غار چهل‌دختر در بخش مرکزى از ديگر غارهاى استان قزوين است.