تاکنون رجال و مشاهير بزرگ و نام‌آورى در زمينه‌هاى مختلف علمي، هنري، سياسى و ...، از اين سرزمين کهن برخاسته و هر يک توانسته‌اند با خلق آثار و اقدامات ارزشمند، تأثيرى به‌سزا در پيشبرد فرهنگ ملى داشته باشند.


شخصيت‌هايى چون:

- عماد‌الدين زکرياى قزوينى جغرافيدان و صاحب کتاب عجايب‌المخلوقات.


- حمدالله مستوفى مورّخ و شاعر.


- عبيد زاکانى شاعر و طنزپرداز.


- شهيد ثالث.


- ميرعماد استاد بزرگ خوشنويسى.


- ملاخليل‌بن غازى قزوينى (ملاخليلا) فقيه و مفسّر دورهٔ صفوى.


- عمادالکتاب خوشنويس چيره‌دست.


- رئيس‌المجاهدين سردار گروه مردمى انقلاب مشروطه.


- سيداشرف‌الدين حسينى (نسيم شمال) طنزپرداز آزاديخواه.


- عارف قزوينى آزاديخواه و شاعر ملى.


- علّامه على‌اکبر دهخدا گردآورندهٔ فرهنگ سترگ دهخدا.


- علّامه محمد قزوينى محقّق و مصحّح متون ادبى.


- علّامه سيدابوالحسن رفيعى استاد حکمت و فلسفه.


- ابوالحسن اقبال‌آذر (اقبال‌سلطان) خواننده چيره‌دست آواز ايران.


- لامع قزوينى شاعر معاصر.


- دکتر سيدمحمد دبير سياقى محقّق و مصحّح متون ادبى.


- دکتر احسان اشراقى محقّق و مورّخ.


- محمدعلى رجايى رئيس جمهور شهيد و ... .