برج‌هاى دوگانهٔ خرقان

خرقان در منطقه‌اى کوهستانى در جنوب غربى قزوين، قرار دارد. در اين منطقه، دو آرامگاه از دورهٔ سلجوقى بر جاى مانده است. برج اول هشت ضلعى است و بر هر ضلع آن، طرح‌هاى متنوع آجرى نقش شده است. اين برج داراى گنبدى دوپوش است که دو پلکان مارپيچ به آن منتهى مى‌شود.


برج بزرگ و کوچک سميران


با توجه به سبک بنا، نحوهٔ ساخت و بکارگيرى ستون‌هاى مدوّر در نماى خارجى و نيز مصالح بکار رفته در بنا چون سنگ لاشه، ملات گچ و ... مى‌توان بناى اين برج‌ها را متعلق به اوايل دورهٔ اسلامى دانست.

برج باراجين

اين برج در ارتفاعات شمالى شهر قزوين، بر قلّهٔ کوهى و بر روى سکويى هشت ضلعى که حدود يک متر از کف زمين ارتفاع دارد، بنا شده است. طرح برج به شکل هشت نيم‌ستون مدوّر است و در فواصل منظم، دورتادور بدنهٔ اصلى برج اضافه شده‌اند. ارتفاع اين نيم‌ستون‌ها نزديک به شش متر است. حدود يک متر به بالاى برج مانده، يک رديف سنگ خارا که با دقت خاص تراشيده شده، دورتادور برج را فرا گرفته و حدود ده سانتى‌متر لبهٔ آن، از بدنهٔ برج بيرون آمده است. اين برج داراى يک ورودى است. قسمت بالاى در -احتمالاً قوس‌دار- در حال حاضر فرو ريخته است. داخل برج طرح مشخصى نداشته و احتمالاً بدليل حفارى‌هاى مکرر، شکل خود را از دست داده است.