استان کردستان از نظر کشاورزى از مناطق مورد توجه و از لحاظ دام‌پرورى يکى از قطب‌هاى اساسى دام‌دارى کشور محسوب مى‌شود. توليدات کشاورزى اين استان را به ترتيب اهميت گندم، جو و حبوبات تشکيل مى‌دهد. با توجه به شرايط طبيعى متنوع، فعاليت‌هاى کشاورزى آن به شکل ديمى و آبى انجام مى‌شود.از ديگر فعاليت‌هاى اقتصادى استان، پرورش زنبور عسل، از رونق به سزايى برخوردار است.


فعاليت‌هاى صنعتى استان کردستان در مقايسه با ساير استان‌هاى کشور بسيار محدود است و از مناطق توسعه نيافته صنعتى کشور به شمار مى‌رود.


صنايع استان کردستان به دو گروه ماشينى و دستى تقسيم مى‌شوند:

صنايع ماشينى

صنايع ماشينى استان شامل گروه‌هاى صنايع کانى غير فلزي، شيميايي، سلولزي، نساجى و چرم، غذايي، برقى و الکترونيک است.

صنايع دستى

صنايع دستى کردستان بسيار متنوع‌اند و قدمتى ديرينه دارند. در حال حاضر در نقاط شهرى و روستايى کردستان عده کثيرى به توليد محصولات گوناگون دستى که هم مصرف خانگى و هم ارزش تجارى دارند مشغول هستند. اهم اين صنايع دستى عبارتند از: فرش‌بافي، گليم‌بافي، نساجي، نازک‌کارى چوب، گيوه‌دوزي، خراطي، سوزن‌دوزي، قلاب‌دوزي، پولک‌دوزي، منجوق‌دوزى و زيورآلات محلى که مورد اخير در گذشته از اهميت قابل توجهى برخوردار بوده است.