برج ریجاب

برج ریجاب در باغ درویش احمد زالی در ابتدای روستای ریجاب و در ساحل چپ رودخانه الوند واقع است. این برج به شکل مستطیل بوده و به دو اتاق تقسیم شده که اتاق اول به ابعاد ۸/۶×۶ متر و دیگری به ابعاد ۸۰/۸×۸/۶ متر بوده و ضخامت دیوار ۳۵/۱ متر است. مصالح این برج از قلوه‌سنگ و ملاط معمول ساسانی است. برج ریجاب تنها اثر ساسانی است که از مسیر جاده معروف ساسانی خارج گردیده و تقریباً ۴۰۰ متر با جاده فاصله دارد.

برج بان زرده

در ابتدای اراضی مربوط به روستای بان‌زرده بقایای برج بزرگ مدوری دیده می‌شود. این برج که در افواه اهالی به آشپزخانه معروف‌یافته در ست چپ مسیل قریه که آبروی باران‌های بهاره است قرار گرفته است. در مقابل آن در سمت دیگر مسیل، برجی کوچکتر وجود دارد. وجود این دو برج در کنار هم این احتمال را ایجاب می‌کند که شاید اینجا دروازه اصلی ورود به قلعه و تأسیسات بان‌زرده باشد.

دیوار دفاعی ریجاب

دیوار دفاعی ریجاب که از ارتفاعات ریجاب شروع گردیده، پس از رسیدن به برج یاد شده، وضع ساختمانی خود را تغییر می‌دهد. به این ترتیب که از ریجاب تا آشپزخانه، در داخل دیوار، آبروی قرار دارد که آب جوگوری را از ریجاب تا برج می‌آورده است. وضع جغرافیائی محل و ساختمان مجرا این مطلب را تأیید می‌کند. این دیوار از برجی که در مقابل برج آشپزخانه قرار دارد تا خط‌الرأس کوه شاه‌نشین و سپس ذهاب ادامه دارد، ولی در این فاصله فاقد مجرای سابق‌الذکر است. مصالح این آثار از قلوه‌سنگ و ملاط بوده و ساختمان‌ها معرف معماری ساسانی می‌باشند.

برج هزار گریه

در ارتفاعات کرانه چپ رودخانه الوند (حلون) به فاصله حدود ۲۰۰ متر از نقش آتوپانی نی مقابل پارک شهر سر پل ذهاب (با غشاء) در خط‌الرأس کوه، بقایا و حتی قسمتی از دیوار برجی به ابعاد ۸۰/۹×۸۰/۶ متر که ضخامت دیوار آن ۱۰۰ سانتی‌متر است وجود دارد. کف برج از قلوه‌سنگ و ملاط معروف روزگار ساسانی تسطیح شده است.

برج کل‌گاراه

برج کل‌گاراه در ارتفاعات ساح راست رودخانه الوند تقریباً مقابل خیابان شاه‌عباسی سر پل ذهاب در خط‌الرأس کوه قرار دارد. بقایای این برج به ابعاد ۵۰/۹×۳۰/۷ متر و ضخامت دیوار آن ۱۱۰ سانتی‌متر است. این برج نسبت به برج اول بیشتر صدمه دیده است.

برج ولاش

در شمال روستای نوشیروان به فاصله ۱۵۰ متری نهرولاش، تپه‌ای قرار دارد که بقایای برج مربع‌شکل در بالای آن هنوز به‌جا مانده است. ابعاد این برج باستانی ۲۵×۲۵ متر بوده و ضخامت دیوار آن ۱۱۰ سانتی‌متر است.

دیوار خسرو

بقایای دو دیوار عظیم در نزدیکی طاق بستان قرار دارد. این دیوارها با خشت خام به ابعاد ۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر ساخته شده‌اند. دو دیوار ظاهراً بقایای ساختمانی به شکل مربع مستطیل بوده و اثر آن در ضلع دیوار غربی هنوز باقی است که به روستای مراد حاصل می‌پیوندد.