پل دروازه

معبر یا پل دروازه در مسیر راه ساسانی قرار رگفته است که راه و رودخانه الوند از وسط آن می‌گذرند. این معبر به‌صورت دو دیوار سنگی درآمده و کوه تلاش را از کوه یویا متمایز می‌کند.

پل صفوی کوچه

پل آجری کوچه در شمال روستای کوچه گودین کنگاور واقع است. این پل در روزگار شاه عباس صفوی بر روی آب خرم رود که از غرب به شرق جریان دارد ساخته شده است.


طول پل کوچه ۸۰/۶۸ متر و عرض آن با احتساب جان پناه ۵ متر است. بلندی پل از کف سنگ فرش زیر پل ۵۵۰ سانتی‌متر است، ولی قسمتی از پایه‌های پل را ماسه پوشانده است. پایه‌های پل تا ابتدای طاق هر دهانه، با سنگ لاشه به ابعاد مختلف، بالا آورده شده و سپس میان پایه‌ها را با قلوه‌سنگ و سنگ لاشه پر کرده و با یک رگ آجر روی آن را پوشانده‌اند.


طاق‌ها و بقیه پل را با آجرهائی به ابعاد ۵×۲۱×۲۱ و ۶×۲۰×۵/۲۰ سانتی‌متر ساخته‌اند. بلندی هر دهانه از ابتدای هلال طاق تا تیزی آن ۲۳۰ سانتی‌متر است. هر پنج چشمه پل دارای طاق جناغی است. دهانه هر یک از چشمه‌ها ۴۶۰ سانتی‌متر است. چشمه شمالی در گذشته فرو ریخته و در هنگام تجدید بنای آن بدون توجه به اصالت معماری پل، طاق را به‌جای آجر و ملاط گل و گچ با سنگ لاشه زده‌اند و در اثر همین عدم توجه، طاق چشمه شمالی از سمت غرب جناغی و از سمت شرق هلالی‌شکل است. مصالح این پل از قلوه‌سنگ، سنگ لاشه، آجر و ملاط گل و گچ است.