زنگنه از ایل‌های مشهور کرد استان کرمانشاهان است که در کرمانشاه، سرفیروزآباد، ماهی‌دشت، تالان‌دشت، هلیلان و گیلان‌غرب زندگی می‌کنند.


مردم ایل زنگنه در کرمانشاهان، فارس، خوزستان، کهکیلویه، همدان و خراسان به‌سر می‌برند. به‌علاوه در نواحی موصل و کرکوک عراق و هرات افغانستان نیز سکونت دارند. ایل زنگنه دارای ۵ طایفه به‌شرح زیر است:

طایفه چوبین

طایفه چوبین که در گذشته به طایفه زنگنه شمشیر چوبی معروف بوده است، در روستاهای سر فیروزآباد ماهی‌دشت اقامت دارند و زمستان‌ها به قشلاق کلهر یا هلیلان می‌روند. این طایفه دارای ۹ تیره است.

طایفه کندوله

مردم طایفه کندوله در روستای کندوله، ماهی‌دشت، تالان‌دشت و هلیلان به‌سر می‌برند. زمستان را در هلیلان و تابستان را در کندوله به دامداری مشغول هستند.

طایفه عثمان‌وند

عشایر طایفه عثمان‌وند در سر فیروزآباد ماهی‌دشت و هلیلان‌ زندگی می‌کنند. محل قشلاق و ییلاق آنها را کوهپایه‌ها و ارتفاعات ناحیه عثمان‌وند تشکیل می‌دهند.

طایفه نامی‌وند

مردم طایفه نامی‌وند در رحیم‌آباد، ماهی‌دشت و ذهاب سکونت دارند. ییلاق عشایر دامدار این طایفه رحیم‌آباد و سایر مزارع ماهی‌دشت و قشلاقشان مراتع ذهاب است.

طایفه چهر

طایفه چهر یا منوچهری در روستای چهر جمجمال و ذهاب به‌سر می‌برند. ییلاق عشایر چادرنشین آن روستای چهر و سایر روستاهای جمجمال و قشلاق آنها مراتع ذهاب است.


سازمان امور عشایر استان کرمانشاهان، طوایف ایل زنگنه را چنین ذکر کرده است: چوبین، مراد پاشائی، سرداری، گرگه‌ای.