استان ايلام از نظر منابع طبيعى و نعمت‌هاى خدادادى در رديف استان‌هاى مستعد کشور است. بارندگى‌هاى نسبتاً زياد و آب‌هاى جارى فراوان با کيفيت خوب و همچنين آب‌هاى زيرزمينى غنى و خاک حاصل‌خيز، شرايط اقليمى مساعد و متنوع، وجود جنگل‌ها و مراتع وسيع ييلاقى و قشلاقي، وجود معادن نفت، دولوميت، بيتومين، گچ و آهک و سنگ کليست، از جمله امکانات مناسب اين استان است. مهم‌ترين منابع اقتصادى عبارتند از:

جنگل

وسعت جنگل‌هاى استان حدود ۵۰۰،۰۰۰ هکتار است. در حال حاضر از نيمى از درختان بنه آن که در هکتار به طور متوسط ۱۰ اصله است مى‌توان حدود ۵۰۰ تن سقز خام به دست آورد. از جمله گياهان صنعتى و دارويى آن مى‌توان به گون و انواع کتيراى سفيد و زرد اشاره کرد. همچنين مى‌توان از ميوه بلوط در تهيه خوراک دام و مواد مورد نياز در دباغى (اسيد تانيک) استفاده نمود.

صنايع دستى

صنايع دستى استان از جمله، گليم‌بافى و انواع آن، قالى‌بافي، جاجيم، نمدمالى و ... از جمله منابع ديگر اقتصادى استان است.

پرورش ماهى

با توجه موقعيت آب و هوايي، اين استان براى پرورش انواع ماهيان از جمله قزل‌آلا، کپور و آزاد مساعد است. در حال حاضر در نواحى کلم، شيروان، سرابله و سراب‌کلان سيروان مطالعاتى در اين زمينه صورت گرفته است.

دامپرورى

با توجه به وسعت مراتع استان و نواحى گرمسيرى و سردسيرى مجاور هم، اگر دامدارى و دامپرورى در استان ايلام به طور جدى مورد مطالعه قرار بگيرد، مى‌توان گفت دامپرورى در استان ايلام نياز قسمت عمده کشور به گوشت و پشم و ساير فراورده‌هاى دامى را برآورده خواهد ساخت.


صنايع ماشينى

توليد پوشاک، صنايع فلزى سادە، مواد پاک‌کننده، کارخانه پالايش سقز، کارخانه پشم‌شويي، کارخانه آجر ماشينى و تعدادى کارخانه‌ کوچک از جمله صنايع ماشينى استان است.


نواحى جنوب استان جهت ايجاد مزارع نيشکر و تأسيس کارخانه‌هاى مربوط به تهيه شکر مناسب است.

معادن

هرچند تا کنون معادن استان به طور دقيق مورد شناسايي، و ميزان ذخاير معدنى مورد مطالعه قرار نگرفته است، ولى مطالعات اوليه نشان مى‌دهد که اين منطقه از نظر وجود معادن، يکى از مناطق غنى کشور است. معادن استان عبارتند از: سنگ آهک و گچ، بيتومين (قير طبيعي)، گوگرد، سنگ سيليس، سنگ پيريت، کلسيت و دولوميت و معادن نفت و گاز.