گيلان به لحاظ موقعيت طبيعى، داراى جاذبه‌هاى گسترده‌اى است که سرتاسر اين استان را در بر گرفته است. دکتر محمد تقى رهنمايى در مقالهٔ گيلانگردى در کتاب گيلان مى‌نويسد: برخى از اين جاذبه‌ها در فصول خاصى مورد استفاده قرار مى‌گيرند اما برخى ديگر محدوديت فصلى نداشته و در همهٔ فصول قابل استفاده هستند. به طور کلى جاذبه‌هاى طبيعى گيلان عبارتند از: