گيلان براساس آخرين تقسيمات کشورى داراى ۱۱ شهرستان، ۳۴ شهر، ۲۷ بخش و ۹۵ دهستان است:

آستارا

مرکز آن آستارا و داراى يک بخش به نام مرکزى است. بخش مرکزى از سه دهستان به نام‌هاى حيران، لوندويل و ويرمونى تشکيل شده است. جمعيت شهرستان آستارا براساس آخرين سرشمارى ۶۳،۲۵۴ نفر است.- برخى مراکز ديدنى:

مناطق ساحلى، گردنه حيران، مرداب استيل، باغ عباس‌آباد در ۴ کيلومترى آستارا به هشت‌پر، پناهگاه حمايت وحش آستارا، بقعه شيخ تاج‌الدين محمد خيوى

آستانه اشرفيه

مرکز آن شهر آستانه اشرفيه است. در محدودهٔ اين شهرستان دو شهر به اسامى آستانه اشرفيه و کياشهر قرار دارند. اين شهرستان از دو بخش و پنج دهستان تشکيل شده است.- بخش کياشهر:

داراى يک شهر و دو دهستان است. مرکز بخش شهر کياشهر و دهستان‌هاى آن دهگاه و کياشهر است.


- بخش مرکزى:

داراى يک شهر و سه دهستان است. مرکز بخش شهر آستانه اشرفيه و دهستان‌هاى آن عبارتند از دهشال، کيسم، گورکا. جمعيت شهرستان براساس آخرين سرشمارى ۱۱۴،۴۸۳ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

سواحل دريا و صيدگاه‌هاى مختلف ماهى، آرامگاه سيدجلال‌الدين اشرف، پل سفيد، پارک معين در آرامگاه دکتر محمد معين.

بندر انزلى

داراى يک بخش مرکزى و مرکز آن شهر بندر انزلى است. بخش مرکزى از دو دهستان تشکيل شده است و عبارتند از دهستان چهار فرضيه و ليچارکى حسن‌رود.جمعيت شهرستان بندر انزلى براساس آخرين سرشمارى ۱۱۹،۸۲۷ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

تالاب بندر انزلى، کاخ ميان رشته (موزه نيروى دريايى)، دهکده ساحلى، ساحل جفرود، موج شکن، اسکله، بولوار، پل‌هاى غازيان و انزلى، برج ساعت، ساختمان شهردارى، شيلات غازيان، پناهگاه حيات‌وحش کشک به مساحت ۶۷۰۱ هکتار در جنوب غربى انزلي، پناهگاه حيات‌وحش سلکه با ۳۶۰ هکتار وسعت در جنوب اين شهر.

تالش

مرکز آن شهر هشت‌پر است. در محدودهٔ اين شهرستان چهار شهر به اسامى پره‌سر، رضوان‌شهر، ماسال و هشت‌پر قرار دارند. اين شهرستان داراى سه بخش است:- بخش رضوان‌شهر:

داراى دو شهر به نام‌هاى رضوان‌شهر و پره‌سر و دهستان‌هاى آن خوشابر، ديناچاى، گيل دولاب و ييلاقى ارده


- بخش ماسال و شاندرمن:

داراى يک شهر و دو دهستان است. مرکز بخش ماسال و دهستان‌هاى آن ماسال و شاندرمن


- بخش مرکزى:

داراى يک شهر و شش دهستان است. مرکز بخش شهر هشت‌پر و دهستان‌هاى آن اسالم، ساحلى جوکندان، طولارود، تالش، گرگان‌رود و ليسار است.


جمعيت شهرستان تالش براساس آخرين سرشمارى ۲۶۲،۴۲۰ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

پارک جنگلى و ساحلى گيسم، جاده کوهستانى اسالم به خلخال، منطقه ييلاقى آق‌اولر، منطقه حفاظت شده ليسار، قلعه ليسار، آرامگاه سيد شرف‌شاه، اسپى مزگت ديناچال، کاخ سردار امجد

رشت

مرکز آن شهر رشت و داراى شش شهر به اسامى خشکبيجار، خمام، رشت، سنگر، کوچصفهان و لشت‌نشا است. اين شهر از پنج بخش تشکيل شده است:- بخش خمام:

داراى شهرهاى خمام و خشک‌بيجار و دهستان‌هاى چاپارخانه، چوکام، حاجى‌بکنده، خشک‌بيجار، کته‌سر خمام و نوش خشک‌بيجار است.


- بخش سنگر:

مرکز بخش شهر سنگر و دهستان‌هاى آن اسلام‌آباد، سراوان و سنگر است.


- بخش کوچصفهان:

مرکز بخش شهر کوچصفهان و دهستان‌هاى آن بلسبنه، کنارسر و لولمان است.


- بخش لشت نشا:

مرکز بخش لشت نشا و دهستان‌هاى آن جيرهنده لشت نشا، على‌آباد زيباکنار و گفشه لشت نشا است.


- بخش مرکزى:

مرکز بخش شهر رشت و دهستان‌هاى آن پسيخان، پيربازار، حومه و لاکان


جمعيت شهر رشت براساس آخرين سرشمارى ۷۱۵،۰۹۶ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

پارک جنگلى سراوان، باغ محتشم (پارک شهر) رشت، عمارت کلاه‌فرنگى، آرامگاه ميرزاکوچک‌خان در سليمان داراب، ميدان شهردارى، بازار رشت، عينک در غرب رشت، شهربازى، محلات تاريخى، کتابخانه ملى رشت، موزه رشت، صنايع دستى و حصيرى، مناطق ساحلى، هتل، و برج مرتفع اردوگاه صدا و سيما در زيباکنار.

رودبار

مرکز آن شهر رودبار است و داراى يک بخش مرکزى و دو بخش ديگر است.- بخش رحمت‌آباد و بلوکات:

مرکز بخش تونکابن و دهستان‌هاى آن بلوکات، دشتوبل و رحمت‌آباد است.


- بخش عمارلو:

مرکز آن بخش جيرنده و دهستان‌هاى آن جيرنده، خورگام و کليشم است.


- بخش مرکزى:

داراى چهار شهر به نام‌هاى رستم‌آباد، رودبار، لوشان و منجيل است. دهستان‌هاى آن عبارتند از رستم‌آباد جنوبى، رستم‌آباد شمالى و کلشتر


جمعيت شهرستان رودبار براساس آخرين سرشمارى ۱۱۳،۰۸۲ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

سد منجيل، درخت کهنسال سرو هرزويل، مناطق و تپه‌هاى باستانى مانند مارليک، دشتى، جوين، حليمه‌جان، توربين‌هاى بادى توليد برق، آثار طبيعى ملى گياه ليليوم (دوش چهل چراغ) در ارتفاعات داماش عمارلو، کوه درفک