استان هميشه سبز گيلان از شمال به درياى مازندران، از جنوب به رشته‌کوه‌هاى البرز، از شرق به استان مازندران و از غرب و شمال غربى به استان اردبيل محدود است. گيلان در سمت جنوب با عبور از رشته‌کوه‌هاى البرز با استان زنجان و قزوين ارتباط دارد.


استان گیلان بعد از استان تهران پرتراکم‌ترین استان کشور است. پراکندگی جمعیت و امکان دست‌یابی به خدمات اولیه در گیلان ، زندگی در نقاط روستایی به ویژه در جلگهٔ مرکزی گیلان را که درآن آبادی‌ها به هم نزدیک‌تر هستند و در ارتباط به شهرها قرار دارند ، امکان پذیر نموده است. گیلان به لحاظ موقعیت طبیعی ، دارای جاذبه‌های گسترده‌ای است که سرتاسر این استان را در بر گرفته است.