درياچه نى‌ريز يا بختگان

اين درياچه در ۱۲ کيلومترى غرب شهر نى‌ريز واقع و از دو درياچه تشکيل شده است:


- طشک (Task) يا نرگس با درازاى حداکثر ۵/۴۲ کيلومتر و مساحت ۳۵۰ کيلومتر مربع و ارتفاع ۱۵۵۸ متر از سطح دريا که در شمال درياچه بختگان قرار دارد.


- درياچه بختگان با درازاى حداکثر ۷۷ کيلومتر و مساحت ۷۳۷ کيلومتر مربع و ارتفاع ۱۵۵۸ متر از سطح دريا.


مساحت اين درياچه براساس فصل تغيير مى‌کند، از اين رو فاصله درياچه نيز با شهر نى‌ريز از ۱۲ تا ۵۰ کيلومتر در تغيير است. تنها رودخانه‌اى که به اين درياچه مى‌ريزد، رودخانه کر است که به درياچه طشک مى‌ريزد. آب درياچه طشک در مصب رودخانه کر، شيرين است و به تدريج شور مى‌شود. آب درياچه بختگان نيز شور است.


درياچه طشک بسيار زيبا است و در مصب رود کر به دليل گياهان گوشتي، رنگ آن سبز و به تدريج آبى و آبى کم‌رنگ مى‌شود. ۱۰ جزيره سنگى در درياچه نى‌ريز وجود دارد که جزيره نرگس در ميان آنها مشهور است.

درياچه مهارلو

اين درياچه به فاصله ۲۳ کيلومتر، در جنوب شرقى شهر شيراز واقع است. مساحت اين درياچه در فصول مختلف سال متغير است و حداکثر مساحت آن به ۲۱،۶۰۰ هکتار مى‌رسد. تنها رودخانه‌اى که به درياچه مهارلو مى‌پيوندد، رودخانه پل فسا است که از چشمه پيربناب سرچشمه مى‌گيرد و پس از طى صحراى قره‌باغ به درياچه مهارلو مى‌ريزد. در اين مسير سيلاب‌ها هم که از زمين‌هاى نمکى مى‌گذرند، به آن افزوده مى‌شوند. به همين علت آب درياچه مهارلو شور است.براى بهره‌بردارى از نمک اين درياچه، تأسيسات کارخانه پتروشيمى فارس در محل وجود دارد. تأسيسات ديگرى نيز براى قايق‌سوارى علاقه‌مندان در محل موجود است.

درياچه فامور (پريشان)

درياچه پريشان در ۱۵ کيلومترى شرق شهر کازرون، در مسير روستاى فامور واقع شده و داراى آب شيرين است. حداکثر درازى اين درياچه ۵/۱۲ کيلومتر و مساحت آن ۴۰ کيلومتر مربع است. ارتفاع اين درياچه از سطح دريا ۸۰۰ متر و مساحت آن در حدود چهار هکتار است. از آنجا که اين مساحت دائماً در حال تغيير است، پريشان (در محاوره پريشوم) نيز ناميده‌اند.

درياچه کافتر

اين درياچه در سرحد چهاردانگهٔ شهرستان اقليد و در ۵/۴ کيلومترى آن واقع شده است. طول درياچه ۵/۸ کيلومتر و مساحت آن ۴۸ کيلومتر مربع است. ارتفاع درياچه کافتر از سطح دريا ۲۳۵۰ متر است. آب اين درياچه شيرين است و زمستان‌ها يخ مى‌بندد.

درياچه دشت ارژن

اين درياچه در حدود ۵۵ کيلومترى جنوب غربى شيراز و در جنوب روستاى دشت ارژن واقع شده و آب آن از چشمه سلمان تأمين مى‌شود. حداکثر طول آن ۵/۷ کيلومتر، مساحت آن ۱۸ کيلومتر مربع و ۱۹۵۰ متر از سطح دريا ارتفاع دارد. ارژن درياچه‌اى کم‌عمق با آب شيرين است که با انبوهى از نى پوشيده شده است.

درياچه برم‌شور

درياچهٔ برم‌شور (Barmsoor) در ۲۵ کيلومترى غرب بابامنير قرار دارد و حداکثر طول آن ۵ کيلومتر است. مساحت اين درياچه ۱۸ کيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دريا ۲۰۰ متر است.

هفت‌برم

هفت‌برم مجموعه‌اى از هفت درياچه است که در زمين‌هاى مرتفع رشته‌کوه‌هاى زاگرس و در ۶۰ کيلومترى غرب و شمال‌غربى شيراز قرار دارد. مساحت درياچه ۷۰ هکتار و ارتفاع آن ۲۲۰۰ متر است. آب اين درياچه‌ها شيرين است.


غير از اين درياچه‌ها، در فارس درياچه‌هاى فصلى هم وجود دارد که عبارتند از: درياچه هيرم به مساحت ۸۱ کيلومتر مربع در بيدشهر در شمال و شمال غربى شهر اوز از شهرستان لارستان، درياچه هرم به وسعت ۴۵ کيلومتر مربع در کاريان در جنوب شهر جهرم، درياچه کفه خُنج به وسعت ۱۳۰ کيلومتر مربع نزديک شهر خنج در شهرستان لار و درياچه ميدان گل شهرپير در ۱۵ کيلومترى غرب حاجى‌آباد در شهرستان داراب.