آب‌هاى زيرزمينى

در زمينه‌ٔ آب‌‌هاى زيرزمينى استان بوشهر مطالعاتى کامل صورت نگرفته و با توجه به ميزان بارندگى و شدت تغيير در منطقه ذخيرهٔ آب‌هاى زيرزمينى محدود است.


- سفره‌هاى آب‌هاى زيرزمينى

براساس آخرين مطالعات سازمان آب منطقه‌اى فارس در زمينهٔ آب‌هاى زيرزمينى دو ناحيهٔ خورموج و برازجان در استان بوشهر تشخيص داده شده است.

چشمه

در استان بوشهر چشمه‌هاى گوگردى و چشمه‌هاى آب شيرين وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از: چشمه‌هاى گوگردى چشمه‌هاى آبگرم، چشمه‌هاى آب شيرين و چشمه‌هاى فارياب.

قنات

در جلگه‌هاى سواحل خليج‌فارس حتى در جلگهٔ کم‌عرض ساحلى هم‌اکنون آثار قنات‌هائى ديده مى‌شود که به حال ويرانگى افتاده است قنات موجود در جزيرهٔ خارک از توابع استان بوشهر، نمونه‌اى از قنات‌هاى کهن است.

دريا

سراسر جنوب و غرب استان بوشهر در کنار خليج‌فارس نه تنها در آب و هوا، تبخير و ديگر جريانات جوى منطقه مؤثر است، بلکه در وضع آب‌هاى زيرزمينى خصوصاً چاه‌هاى کم‌عمق استان نيز تأثير زيادى دارد. در سواحل و بنادر و بخشى از سطح استان که نسبت به سطوح دريا ارتفاع کمى دارند، بسيارى از چاه‌ها پس از مدتى آبدهي، در اثر ارتباط با آب دريا، شور و غير قابل استفاده مى‌شوند. و در بعضى نقاط با شيرين کردن آب دريا از آن براى مصارف شهرى استفاده مى‌شود.

آب‌هاى روى زمينى

آب‌هاى روى زمينى استان بوشهر شامل رودخانه‌هاى دائمي، فصلى و اتفاقى است که به‌عنوان بخشى از حوضهٔ آبريز خليج‌فارس عمل مى‌کنند. اين رودها در اوايل بهار طغيان مى‌کنند و به‌علت شرايط خاص اقليمى به‌صورت اتفاقى و فصلى بوده و از بين آنها رودهاى ”مند“ و ”دالکي“ و ”شاهپور“ دائمى هستند.

رود مند

سرچشمهٔ رود مند کوه انار در ۲۸ کيلومترى شمال شرقى کازرون است و از تلاقى رودخانه‌هاى فيروزآباد (حنيفقان)، قره‌آغاج، دشت پلنگ، سيمکان و شورمکان تشکيل مى‌شود. رود مند از دهستان‌هاى شنبه درويشى عبور کرده و وارد بوشهر مى‌شود. و پس از مشروب کردن اراضى اطراف در شمال زيادت به خليج‌فارس مى‌ريزد. درازاى اين رود ۱۶۸ کيلومتر است و با نام‌هاى محلى کارزين، بار، درگاه، شيرين و کوار معروف است.

رود دالکى

رود دالکى از ارتفاعات بين درياچهٔ فامور و دشت ارژن سرچشمه گرفته و داراى چند شعبهٔ مهم است. شعبهٔ اصلى دالکى در شرق، شعبهٔ شاپور و شيرين در شمال که در کودال به‌هم رسيده و از رود حله گذشته به خليج‌فارس مى‌ريزد. اين رود ۲۸۵ کيلومتر درازا دارد و با نام‌هاى محلى سرخون، جره، شيرين و شور معروف است.

رود شاپور

رودخانهٔ شاپور از کازرون به سوى بوشهر جارى است و دهستان شبانکاره را مشروب مى‌سازد.

ساير رودخانه‌هاى استان بوشهر

رودخانهٔ حلد، رودخانهٔ شور و رودخانهٔ اهرم.