استان بوشهر با مساحتى حدود ۲۷،۶۵۳ کيلومترمربع در جنوب ايران و حاشيهٔ خليج‌فارس، ۲۷ درجه و ۱۴ دقيقه تا ۳۰ درجه و ۱۶ دقيقهٔ عرض شمالى و ۵۰ درجهٔ و ۶ دقيقه تا ۵۲ درجه ۵۸ دقيقه طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد. اين استان از شمال به استان خوزستان و قسمتى از استان کهکيلويه و بويراحمد، از شرق به استان فارس، از جنوب شرقى به قسمتى از استان هرمزگان و از جنوب و غرب به خليج‌فارس محدود است.


استان بوشهر ۶۲۵ کيلومتر مرز مشترک با خليج‌فارس دارد. ارتفاع مرکز اين منطقه (شهر بوشهر) از سطح درياى آزاد پنج متر و فاصلهٔ هوائى آن تا تهران ۷۵۱ کيلومتر است. اين منطقه به‌واسطهٔ کمى ارتفاع از دريا و نزديک به خط استوا و درياى گرم، سرزمينى گرم و مرطوب است.


فاصلهٔ بوشهر تا خرمشهر ۱۷۴ ميل دريائى (۷۰۹ کيلومتر)، تا بحرين ۱۸۰ ميل دريائي، تا تهران ۱۲۱۵ کيلومتر، لنگه، ۶۰۰، شيراز ۳۲۰، خارک ۵۷، برازجان ۶۵، بندر گناوه ۱۴۸، بندر ريگ ۱۵۵، بندر ديلم ۲۱۳، ديز ۲۰۵، بندر امام خمينى ۶۱۵، آبادان ۶۹۱، اهواز ۶۲۶، کنگان ۲۰۶، اهرم ۶۳، خورموج ۸۳ و سعدآباد ۸۰ کيلومتر است.