سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

جمهوری زامبیا (Zambia) با وسعت ۷۵۲ ، ۶۲۰ کیلومتر مربع در جنوب آفریقا واقع است. این کشور محصور در خشکی می‌باشد.


زبان رسمی کشور زامبیا انگلیسی است که میراث دوران استعمار بریتانیا می‌باشد. البته زبان قبیله‌ای نیز در بین قبایل مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد . در حال حاضر زبان و خط رایج در مجامع علمی ، سیاسی ، صنعتی و فرهنگی ، زبان انگلیسی است و سیاست دولت ترویج این زبان و ایجاد وحدت زبانی بین قبایل مختلف در زیر چتر گسترش خط و زبان انگلیسی می‌باشد.


زامبیا اگرچه به دریا راه ندارد ولی قرار گرفتن این کشور در بین ۸ کشور منطقه و وجود راه‌های زمینی بین زامبیا و کشورهای هم‌جوار موقعیت استراتژیک ویژه‌ای برای این کشور ایجاد کرده است. در بعد اقتصادی وجود معادن غنی مس ، روی ، سرب ، کبالت و سنگ‌های قیمتی و عضویت این کشور در اتحادیه تولید‌کنندگان مس جهان و همچنین عضویت در جامعهٔ کشورهای مشترک المنافع ، اتحادیه همکاری‌های اقتصادی جنوب آفریقا و اتحادیه تجارت ترجیحی ، اهمیت ویژه‌ای به این کشور داده است. در بعد بین‌المللی نیز عضویت زامبیا در مجامع بین‌المللی نظیر جنبش عدم تعهد ، سازمان وحدت آفریقا و سازمان ملل متحد مهم قلمداد می‌گردد.