مسئوليت قوه مقننه برعهده مجلس نمايندگان است و رئيس‌جمهور فعلى آن ?يورى موسوينى ? است. قانون‌اساسى موجود در سال ۱۹۶۷ تدوين شده و در سال ۱۹۷۹ اصلاحاتى برآن افزوده گشت. اين کشور براساس تقسيمات کشورى از ده ايالت تشکيل گرديده که آنها نيز به ۲۶ منطقه تقسيم شده و زير نظر دولت مرکزى اداره مى‌شوند. قبلاً کشور به‌وسيله يک کميسيون نظامى با ۲۲ عضو (وزير ) به‌رياست پائولو موارانگو (نخست‌وزير ) اداره مى‌شد. اين کميسيون به‌جاى قوه مقننه نيز عمل مى‌کرد.