پروژه سومين بزرگراه اوگاندا به ارزش ۶/۳۲ ميليون دلار که قسمت اعظم آن توسط کمک‌هاى خارجى تقبل شده بود در آگوست سال ۱۹۸۷ آغاز گرديد. اين پروژه ساخت و تعمير جاده‌هاى آسفالت و غيرآسفالت را نير در برمى‌گرفت. اين جاده رواندا را به قسمت شرقى زئير يعنى بندر مومباساى کنيا متصل مى‌کند. پروژه ديگر ساخت و تعمير جاده‌ها مى‌باشد که با کمک مالى آلمان انجام مى‌شود، در دست اقدام است. در سال ۱۹۹۱ تقريباً ۳،۰۰۰ کيلومتر جاده بازسازى و ساخته شد، که اين جزو برنامه چهارساله در دست اقدام است. ساخت و بازسازى شبکه راه‌آهن سراسرى نيز با همکارى کشورهاى فرانسه، ايتاليا، آلمان و انگلستان نيز در حال انجام است. در مى سال ۱۹۷۶ شرکت هواپيمائى اوگاندا (UAC) توسط دولت وقت بنيانگذارى شد و در سال ۱۹۷۸ اولين سرويس بين‌المللى و پرواز خارجى آن انجام گشت. شبکه وخطوط تلفنى کامپالا با هزينه‌اى برابر ۱۳ ميليون دلار مدرنيزه و گسترش داده شده است.

خطوط هوائى

شرکت‌هاى هواپيمائى ذيل داراى سرويس‌هاى پرواز از نقاط مختلف جهان به اوگاندا مى‌باشند: هواپيمائى کنگو (Air Congo)؛ ايراينديا (Air India)؛ آليتاليا (Alitalia)؛ بى.او.اي.اس (B.O.A.C) بى.يو.اى (B.U.A)؛ خطوط هواپيمائى لوفت هانزا (Lufthansa)؛ پى.اى.اى (P.A.A)؛ اس.اى.اس (S.A.S)؛ خطوط هواپيمائى سودان (Sudan Airways)؛ تى.دبليو.اى (T.W.A)؛خطوط هواپيمائى اتيوپى (Ethiopian Airlines).