مهم‌ترين صنايع اين کشور عبارتند‌از: توليدات غذائى، نساجي، دخانيات، سيمان، مصنوعات دستى، صابون و آبجوسازى. همچنين قهوه، پنبه، چاى، توتون و بادام مهم‌ترين محصولات کشاورزى آن را تشکيل مى‌دهند.


سرانه زمين مزروعى براى هر نفر بالغ بر ۳۲% هکتار مى‌باشد. توليد سالانه (۱۹۷۸) گوشت گاو ۷۲،۰۰۰ تن، گوشت گوسفند ۱۳،۰۰۰ تن وصيد ماهى ۱۷۸،۶۰۰ تن مى‌باشد. توليد سالانه (۱۹۷۸) نيروى الکتريسيته نيز معادل ۷۲۰ ميليون کيلووات ساعت است. نيروى کار کشور بالغ بر ۳۵۳،۷۶۸ نفر است که ۴% آن در صنايع و ۹۰% در بخش کشاورزى مشغول کار هستند. در سال ۱۹۷۹ ميزان توليد ناخالص ملى حدود ۴۷/۳ ميليارد دلار بوده است (درآمد سرانه ۲۹۰ دلار) که ۹/۱۲ آن از صنايع ۷/۵۲% از کشاورزى، ۱۸% از تجارت و ۶/۱۵% از خدمات به‌دست مى‌آيد. هزينه نظامى کشور در سال ۴/۳% و هزينه آموزش و پرورش ۲/۳% توليد ناخالص ملى بوده است. درآمد بودجه ملى در سال ۱۹۷۲ بالغ بر ۳۷/۲۱۴ ميليون دلار و هزينه‌هاى بودجه در همين سال معادل ۵۶/۳۴۱ ميليون دلار بوده است.


واردات اوگاندا در سال ۱۹۷۸ حدود ۳۰۸ ميليون دلار بوده که بيشتر شامل:


ماشين آلات، وسايط نقليه، وسايل برقى، پنبه، الياف مصنوعى و توليدات نفتى است. عمدهٔ اين اقلام از کشورهاى کنيا (۵۷%) انگلستان (۹%) و آلمان غربى (۹%) وارد شده است.


ميزان صادرات حدود ۳۷۶ ميليون دلار که بيشتر شامل: قهوه، مس، پنبه، چاى، پوست و ذرت بودو به کشورهاى آمريکا (۳۸%)، انگلستان )۱۷%) و هلند (۶%) صادر شده است. در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۷،۹۰۰ کيلومتر راه وجود داشته و در سال ۱۹۷۵، ۲۷،۰۰۰ اتومبيل سوارى و ۱۸،۹۰۰ وسيله نقليه عمومى مورد استفاده بوده است. طول راه‌آهن مورد استفاده نيز بالغ بر ۱،۲۱۷ کيلومتر بوده و ارتباطات هوائى داخلى و بين‌المللى اين کشور توسط هواپيمائى اوگاندا انجام مى‌شود. سالانه بيش از ۱۰،۰۰۰ نفر از اين کشور ديدن مى‌کنند. مالکيت وکنترل و ادارهٔ وسايل ارتباط جمعى متعلق به دولت مى‌باشد.


سيستم حمل و نقل اين کشور توسط يک شرکت آسيائى کنترل مى‌شد که در سال ۱۹۷۲ بعد از رئيس‌جمهورى ?ايدى امين ? وضعيت مطلوبى را پيدا کرد و برنامه نوسازى آن توسط شرکت‌هاى خارجى انجام مى‌گيرد. در اين کشور در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۲۴۱/۱ کيلومتر بزرگراه مورد استفاده قرار گرفت که بخش عمده‌اى از حمل و نقل کشور را برعهده داشت. در اسال ۱۹۸۵ مجموعاً ۲۸،۳۳۲ کيلومتر در شکبه جاده‌اى اين کشور وجود داشت که شامل ۷،۷۸۲ کيلومتر جادهٔ اصلى و ۱۸،۵۰۸ کيلومتر جاده فرعى مى‌باشد. ساخت اين جاده‌ها توسط بانک‌هاى جهانى پشتيبانى مى‌شد که در سال ۱۹۸۷ در حدود ۲۲% جاده‌ها سنگ‌فرش شده بودند و تا سال ۱۹۸۸ ساخت ۱،۸۵۰ کيلومتر جاده آسفالت و ۲،۴۰۰ کيلومتر جاده خاکى به پايان رسيد.

دارائى عمومى

تأمين بودجه دولت از ماليات به خصوص ماليات مستقيم و غيرمستقيم کالاهاى صادراتى تأمين مى‌شود. بودجه دولت در سال ۸۶ - ۱۹۸۵ افزايشى برابر ۵/۳۱% را نشان مى‌داد. برنامه‌ريزى منظم و دقيقى براى تغييرات بنيادى در امور مالى و دارائى‌هاى دولتى از سال ۱۹۸۷ آغاز گرديد و به مرحله اجراء گذاشته شد. برطبق اين پيش بينى تغييراتى در واحد پول اوگاندا و ارزش آن ايجاد شد.بدين ترتيب که هر شلينگ جديد ارزشى برابر ۱۰۰ شلينگ قديم پيدا کرد و ماليات نيز متعاقب آن فزونى يافت. بودجه مصرفى در سال ۹۰ - ۱۹۸۹ که در جولاى ۱۹۸۹ اعلام شد برابر با ۲۱۲،۵۵۵ ميليون شلينگ بود که کسرى بودجه از کمک‌هاى خارجى تأمين شد.


در آن سال افزايش حقوق کارمندان دواير دولتى نيز پيشظبينى شده بود. کاهش ارزش پول اوگاندا در سال ۱۹۹۱ ادامه پيدا کرد به‌طورى که ارزش هر ۶۲۰ شلينگ اوگاندا مساوى يک دلار آمريکا شد. بودجه سال ۹۱ -۱۹۹۰ بالغ بر ۳۲۰،۸۰۰ميليون شلينگ گرديد که در آن سال شکاف کسرى بودجه دولت عميق‌تر از پيش شده بود. تا سال ۱۹۹۲ ارزش هر دلار آمريکا برابر با ۹۸۰ شلينگ اوگاندا رسيد. و اين ميزان تا ژوئن همان سال به ۱۳۰۰ شلينگ افزايش پيدا کرد. در اواسط سال ۱۹۹۳ نرخ متوسط تورم برابر ۳% اعلام گرديد و تا ژوئن همان سال ارزش هر ۱۱۹۷ شلينگ اوگاندا برابر يک دلار آمريکا شد.

کمک‌هاى خارجى

در مدت حکومت ?ايدى امين ? و از سال ۱۹۷۴ کمک‌هائى از کشورهاى عربى به‌خصوص ليبى به اوگاندا صورت مى‌گرفت. بعد از برکنارى امين از قدرت چند کشور و سازمان‌هاى مختلف موافقت‌نامه‌هائى را براى کمک و همکارى با اوگاندا به امضاء رساندند. در سال ۱۹۸۱ بانک جهانى وام بزرگى را براى بازسازى و احياء اقتصادى به اوگاندا اعطاء کرد و اين کمک‌ها در طول دههٔ هشتاد به کرات تکرار شد. در آوريل سال ۱۹۸۹ وام ۲/۱۹۹ ميليون دلارى براى بازسازى اقتصادى در اختيار اوگاندا قرار گرفت. در مه سال ۱۹۹۲ بانک جهانى اجلاسى را براى برنامه‌ريزى و سازمان دادن به وضعيت کمک‌ها و وام‌هاى کشورهاى خارجى به اوگاندا در پاريس تشکيل داد که طى همين اجلاس اوگاندا موفق به دريافت ۸۳۰ ميليون دلار وام براى بهبود وضعيت اقتصادى و تجارى خود شد. مشابه همين اجلاس در مه سال ۱۹۹۳ کمک‌هائى برابر ۸۲۵ ميليون دلار براى اين کشور به ارمغان آورد.

واحد پول

واحد پول جمهورى اوگاندا شلينگ که به ۱۰۰ سِنت تقسيم مى‌شود.


نوع پول در گردش در اوگاندا بر دو نوع است، اسکناس و مسکوک: اسکناس ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰۰ شيلينگ اوگاندا منتشر شده است. مسکوک در واحدهاى ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ سِنت و ۱ و ۲ شيلينگ ضرب گرديده است.