صنعت

توليد پنبه، قهوه، چاى، شکر، تنباکو، روغن خوراکى، لبنيات، منسوجات، توليد فولاد و فنر و چوب کبريت، سيمان، کفش، غذاى حيوانات، کود و رنگ از جمله فعاليت‌هاى کشاورزى و صنايع عمده و مهم اوگاندا هستند. به‌علت عدم سرمايه‌گذارى در امر صنعت و نيز به‌علت فرسوده بودن دستگاه‌هاى مختلف بخش صنعتى و نيز کمبود سوخت اين کشور با رکود بى‌سابقه‌اى از سال ۱۹۷۰ مواجه شد. عدم کارائى و نداشتن آگاهى و دانش لازم کارگران در کارگزاران بخش صنعتى در اين رکود بى‌اثر نبود. نوسازى بخش صنعتى در اوگاندا به کندى پيش مى‌رود و براساس آمار و ارقام در سال ۱۹۹۲ از ۳۰ درصد از ظرفيت صنعتى اين کشور استفاده شد. اولين کارخانه اتومبيل‌سازى اوگاندا با کمک شرکت جنرال موتورز GM به راه افتاد که قادر خواهد بود سالانه ۴۹۰ اتومبيل و ۳۶۰ تريلر توليد کند و حدود ۴۰% آن به خارج صادر خواهد شد.


با کمک مالى آلمان، منطقه‌اى وسيع براى بازيافت نمک و کلريد پتاسيم از آب شور درياچهٔ کاتو (Katwe) اختصاص داده شد.

جدول محصولات اختصاصى صنعتى

(تن ) ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
شکر خام ۸ ۱۶ ۲۹
آبجو (هکتوليتر) ۲۱۵ ۱۹۵ ۱۹۴
نوشيدنى‌هاى شيرين (هکتوليتر ) ۱۵۷ ۱۷۹ ۲۴۳
سيگار (ميليون ) ۱/۶۳۸ ۱/۵۸۶ ۱/۲۹۰
سيمان ۱۵ ۱۷ ۲۷
انرژى الکتريکى ۵۹۱ ۶۸۸ ۶۰۳


منبع : UN , Industrial Statistics, Yearbook,1994

مواد معدنى

معادن مس از مهم‌ترين معادن موجودر در اوگاندا هستند. اما توليد اين محصول نوسانات زيادى داشته است. در اوايل سال ۱۹۸۸ با افزايش قيمت مس در بازارهاى جهاني، جمهورى دموکراتيک خلق کره قراردادى براى استخراج مس از معادن اوگاندا را با دولت اين کشور امضاء کرد و تا سال ۱۹۹۱ ميزان وام دريافتى از آن کشور به ۲۸/۱۰ ميليون دلار رسيد. در سال ۱۹۹۱ کارخانه توليد کبالت احداث گرديد. تا دههٔ ۱۹۷۰ اوگاندا از معادن تنگستن، ياقوت، طلا، بيسموت، فسفات، قلع و سنگ‌آهن بهره مى‌برد و دولت قصد دارد تا بهره‌بردارى از اين معادن را دوباره آغاز کند. همچين ذخاير غنى اوره و آهن نيز در اين کشور وجود دارد. در سال ۱۹۹۰ اوگاندا نيز موافقت‌نامه‌اى براى استخراج نفت از درياچه آلبوت و ادوارد به امضاء رساند. در سال ۱۹۹۰ حدود ۴ ميليون تن تنگستن و ۴ ميليون تن نمک توليد گرديده است.

نيروى برق

الکتريسيته توسط آبشار اون (Owen) و ايستگاه هيدروالکتريکى آن در جينجا (Jinja) توليد مى‌شود، که ظرفيت آن به ۱۸۰ مگاوات مى‌رسيد. از اين ميزان، ۳۰ مگاوات آن تا سال ۱۹۸۷ به کنيا صادر مى‌شد. تأسيسات نيروگاه آبشار اون نوسازى شد و ظرفيت توليد آن به ۳۸۰ مگاوات رسيد. با سرمايه‌گذارى چين و بانک جهانى پيشرفت نسبى در وضعيت توليد نيروى الکتريسيته اين کشور در سال ۱۹۹۲ به‌وجود آمد. دولت قصد دارد که يک نيروگاه ديگر در آبشار مويچسون (Muichison) بسازد بدين طريق ظرفيت توليد برق خود را بالا برد.

جهانگردى

در دههٔ ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۷۲ صنعت جهانگردى بعد از توليد قهوه و پنبه به‌عنوان سومين منبع درآمد براى کشور اوگاندا به حساب مى‌آمد. در سال ۱۹۷۱، حدود ۸۵،۰۰۰ جهانگرد از اين کشور ديدن کردند. در زمان حکومت ?امين ? توجهى به اين صنعت پولساز نمى‌شد عملاً به فراموشى سپرده شده بود. اما در زمان ابوت (Obote) صنعت جهانگردى مورد توجه قرار گرفت و شمار جهانگردان به‌نحو چشمگيرى افزايش پيدا کردند و شمار جهانگردان از ۸۶۲۲ نفر در ۱۹۸۲ به ۹۰،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۰ رسيد. بازسازى هتل‌هاى چهارگانه ايالتى اوگاندا در دههٔ ۱۹۸۰ آغاز گرديد. بخش مهمى از اين بازسازى بردوش کشورهاى خارجى از جمله ايتاليا بود. همچنين ۷ پارک ملى در اوگاندا وجود دارد که مورد بازديد جهانگردان قرار مى‌گيرد.

دامپروری

جدول محصولات دامى

(تن ) ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
گوشت گاو و گوساله ۷۰ ۷۷ ۷۹
گوشت گوسفند ۱۰ ۱۱ ۱۱
گوشت بز ۱۲ ۱۴ ۱۴
گوشت خوک ۳۲ ۳۷ ۳۸
گوشت مرغ و خروس ۲۶ ۲۸ ۲۹
ديگر گوشت‌ها ۱۵ ۱۷ ۱۷
شيرگاو ۳۸۶ ۴۳۰ ۴۳۷
تخم مرغ ۱۳/۶ ۱۴/۴ ۱۵/۲


منبع :FAO ;Production , Yearbook, 1994