بازرگانى خارجى اوگاندا عموماً به‌طور سنتى برپايه صادرات چهار محصول قهوه، چاي، پنبه و مس استوار است. گوسفند و پوست نيز از جمله صادرات اوگاندا است. تقريباً ۹۵% از مهم‌ترين صادرات اوگاندا منحصر به قهوه است. اگرچه ارزش صادرات قهوه طى سال‌هاى ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ به‌نحو چشمگيرى کاهش يافت. کسرى بودجه در بازرگانى و تجارت در سال ۱۹۸۳، ۴/۶۰ ميليون دلار بود که اين ميزان در سال ۱۹۸۴ به ۷ /۶۵ ميليون دلار رسيد. کسرى بودجه در سال ۱۹۸۵ با کاهش ارزش صادرات به ۱۱۵ ميليون دلار رسيد که اين خود قسمتى به‌واسطهٔ کاهش ارزش پول بود که در نتيجه اين کسرى بسيارى از برنامه‌هاى توسعه و پيشرفت معوق ماند. انگلستان بعد از کنيا بزرگترين شريک تجارى اوگاندا است و بعد از اين دو کشور به ترتيب مالزى، ايتاليا، آلمان، ژاپن و فرانسه در درجات بعدى قرار مى‌گيرند. خريداران عمده محصولات اوگاندا به ترتيب کشورهاى آمريکا، انگلستان، هلند، فرانسه و آلمان هستند. ارزش صادرات اوگاندا به ۹/ ۲۷۹ ميليون دلار بالغ گرديد که سهم صادرات قهوه ۳/۲۶۴ ميليون دلار، پنبه ۱/۳ ميليون دلار و چاى ۲/۱ ميليون دلار بود. ارزش صادرات اوگاندا در همان سال به ۴/۶۲۷ ميليون دلار رسيد. در سال‌هاى ۹۲ -۱۹۹۱ ميزان صادرات به ۱۷۵ ميليون دلار بالغ گرديد که با توجه به واردات ۴۲۴ ميليون دلارى شکاف ۲۴۹ ميليون دلارى کسرى تراز بازرگانى را به دولت تحميل نمود.

انجمن �اتحاديه آفريقاى شرقى� (EAC)

اوگاندا به همراه کنيا و تانزانيا در اتحاديه آفريقاى شرقى (EAC) عضو است. اين اتحاديه در سال ۱۹۶۷ تأسيس شد. اهداف اساسى اين اتحاديه ايجاد همکارى بيشتر در زمينه‌هاى سياسى و اقتصادى مابين اعضاء آن است.

جدول مبادلات اقتصادى

واردات ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹
کاغذ و محصولات کاغذى ۲۵/۹۹۴ ۳۵/۸۲۲ ۲۷/۷۷۳
پنبه ۲/۵۲۰ ۲/۶۶۹ ۲/۲۶۱
آهن و استيل ۴۰/۵۶۲ ۳۱/۵۹۰ ۱۵/۵۶۷
فلزات ديگر و محصولات فلزى ۷۸/۱۵۱ ۸۴/۶۴۲ ۵۷/۲۲۱
ماشين آلات معدنى و کشاورزى ۵۸/۷۷۱ ۶۶۱/۶۵۲ ۶۰۱/۸۱۱
تجهيزات حمل و نقل ۲۲۷/۰۲۵ ۶۶۱/۶۵۲ ۶۰۱/۸۱۱
جمع ۱/۴۶۰/۹۳۹ ۱/۴۷۰/۲۶۱ ۱/۲۴۴/۳۱۴


منبع : IMF, International Financial Statistics,1994

جدول مبادلات تجارى با کشورهاى جهان ۱۹۹۴ - واردات

واردات ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹
جمهورى فدرال آلمان ۴۸/۷ ۳۴/۳ ۵۳/۱
هند ۲۷/۸ ۳۲/۶ ۳۸/۱
ايتاليا ۶۵/۰ ۳۵/۳ ۲۳/۰
ژاپن ۳۶/۰ ۲۸/۰ ۳۰/۷
کنيا ۹۱/۹ ۱۰۲/۵ ۱۱۰/۳
انگليس ۶۹/۴ ۶۹/۱ ۷۰/۶
آمريکا ۲۰/۵ ۱۷/۴ ۲۵/۴


منبع : UN,Monthly Bulletin of Statistics

جدول مبادلات تجارى با کشورهاى جهان ۱۹۹۴ - صادرات

صادرات ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹
فرانسه ۳۵/۰ ۳۸/۲ ۳۳/۲
جمهورى فدرال آلمان ۱۷/۶ ۲۳/۶ ۲۴/۴
ايتاليا ۱۱/۵ ۱۶/۴ ۱۷/۲
ژاپن ۱۶/۱ ۹/۲ ۹/۴
نيوزيلند ۲۸/۲ ۳۹/۱ ۴۰/۵
اسپانيا ۳۰/۲ ۳۰/۴ ۲۷/۰
انگلستان ۵۵/۳ ۴۹/۴ ۳۱/۴
آمريکا ۷۷/۷ ۵۶/۵ ۳۹/۶


منبع : UN,Monthly Bulletin of Statistics