سرود ملی


        <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

اوگاندا در نیمکرهٔ شرقی ، نیمکره شمالی و جنوبی در شرق قاره آفریقا قرار دارد و جزء ممالک آفریقای شرقی است که به دور از دریای آزاد قرار گرفته و خط استوا از آن می‌گذرد.


این کشور به‌دلیل ثروت‌های فراوان جنگلی به برزیل آفریقا مشهور است. رود نیل که کشورهای اوگاندا ، سودان و مصر را مشروب می‌سازد از دریاچه ویکتوریا که واقع در اوگاندا و نزدیک منطقه جینجا می‌باشد سرچشمه می‌گیرد. این کشورها بدون نیل مشکلات فراوانی پیدا خواهند کرد معمولاً دوام این کشورها با ثروت حاصل از کشاورزی است و از این رو بر رود نیل متکی هستند.


قانون‌اساسی در سال ۱۹۶۷ تدوین شد و بعد از آن کشور به‌وسیله یک کمیسیون نظامی با ۲۲ عضو اداره می‌شد. اوگاندا در سال ۱۹۶۲ از انگلیس مستقل شد. روز ملی آن نهم اکتبر بوده و در سال ۱۹۶۲ به‌عضویت سازمان ملل درآمد و در سازمان‌های ممالک مشترک المنافع - سازمان کشورهای حوزه رود نیل - اتیو - ایمف - ایلو - اینک - بانک جهانی - ایکائو - یا اآ - گات - فائو - آکا - سی سی وی - سازمان وحدت آفریقا - آلپ - ومو- وهو - یوپو - یونسکو و کشورهای غیرمتعهد عضویت دارد.