تونس از شمال و شرق به درياى مديترانه، از غرب با الجزاير و از جنوب شرقى با ليبى همسايه مى‌باشد. اين کشور همچنين از شمال به کوه‌هاى اطلس و از جنوب به مناطق صحرائى محدود مى‌گردد.تونس بين ۳۰ درجه طول و ۳۷ درجه عرض شمالى و ۱۲ درجه طول شرقى واقع شده و با توجه به تأثير رطوبت درياى مديترانه و ارتفاع کوه‌هاى شمالي، از آب و هواى معتدل درياى مديترانه و ارتفاع کوه‌هاى شمالي، از آب و هواى معتدل دريائى برخوردار مى‌باشد و خوش‌آب‌وهواترين کشورهاى شمال آفريقا مى‌باشد. اما در منطقه خشک و صحرائى جنوب از کمبود باران رنج مى‌برد.


کشور تونس از نظر جغرافياى طبيعى به پنج منطقهٔ مهم تقسيم مى‌شود که هر منطقه از ويژگى خاص خود برخوردار مى‌باشد.

منطقه کوهستانى شمالى

اين منطقه شامل تل‌ها و تپه‌هائى است که حاصلخيزترين منطقهٔ تونس محسوب شده و به‌علت وجود آب فراوان از جنگ‌هاى انبوه و زراعت و حبوبات و ميوه بهره‌مند مى‌باشد. زيتون که يکى از مهم‌ترين صادرات کشور تونس مى‌باشد. در اين منطقه به‌عمل مى‌آيد. حاصلخيزى اين منطقه و آب و هواى معتدل و دريائى آن باعث شده که از نظر جغرافياى جمعيتى نيز اين منطقه از جمعيت بيشترى نسبت به ساير مناطق برخوردار گردد. از نظر تقسيم‌بندى طبقات اجتماعى نيز افراد ثروتمند و غين در اين ناحيه زندگى مى‌کنند. اين ناحيه از نظر منابع معدنى و زيرزمينى از جمله آهن، مس، روى غنى بوده و از طرفى يکى از بنادر مهم کشور تونس يعنى بندر بنزرت در اين منطقه واقع مى‌باشد.


منطقه جلگه‌اى شرق و شمال شرقى

در اين منطقه نيز زيتون و حبوبات و غله و خشکبار کشت مى‌شود. شهرهاى مهم کشور تونس من‌جمله صفاقس، سوسه و شهر تونس در اين منطقه مى‌باشد، کشاورزى گسترده در منطقهٔ کوهستانى شمال و منطقه جلگه‌اى شرق و شمال شرقي، کشور تونس را مشهور به تونس سبز نموده است.

منطقه مرتفع کوهستانى

در شمال کشور واقع گرديده، که از کمبود نسبى باران رنج مى‌برد. اما همين مقدار کم براى رشد مراتفع و چراگاه‌ها و زراعت برخى از غلات کفايت مى‌کند. اين مقدار باران سبب شده که مناطق مرتفع کوهستان از جنگ‌هاى صنوبر و سنديان پوشانده شود. اين منطقه نيز سرشار از معادن فسفات سرب و آهن مى‌باشد.

منطقه تپه‌اى استپى

در اين منطقه به‌علت کمبود باران و خشکي، کشاورزى به سختى صورت مى‌گيرد. بدين لحاظ شغل اساسى مردم چوپانى گوسفند، اسب و شتر مى‌باشد. از مهم‌ترين مراکز و شهرهاى اين منطقه  قیروان و سبیطئه هستند.

منظقه صحرایی و کناره های جنوبی

 اين منطقه   از زمين‌هاى خشک و بى‌آب و علف تشکيل شده و متکى به چشمه‌هاى آب مى‌باشد. محصول اصلى اين منطقه خرما است. تونس انواع مرغوب خرما را توليد و صادر مى‌نمايد


تونس از استعداد کشاورزى فراوانى برخوردار است که در صورت بهره‌بردارى صحيح و مکانيزه کردن آن مى‌تواند به‌خوبى رشد کند. اين کشور مهم‌ترين کشور شمال آفريقا از نظر صيد ماهى مى‌باشد که پروتئين داخلى کشور را تأمين مى‌کند و بنادر مهم اين کشور از جمله مهم‌ترين بنادر ماهيگيرى در شمال آفريقا مى‌باشد.تونس گرچه کشور کوچکى مى‌باشد، اما از موقعيت برجسته سوق‌الجيشى برخوردار است، همين امر اين کشور کوچک را براى قدرت‌هاى توسعه‌طلب و امپرياليستى با اهميت مى‌سازد. والدهايم دبيرکل سابق سازمان ملل و رئيس‌جمهور اتريش در سفرى که در دسامبر ۱۹۸۹ به تونس داشته است مى‌گويد:


من براى تونس نقشى همانند اتريش تصور مى‌کنم، زيرا تونس کشورى است که در خط مرزى شمال و جنوب قرار گرفته است، همان‌گونه که اتريش در خط مرزى سياسى شرق و غرب واقع شده است.


از گزارش‌هاى وزارت خارجه، اسناد وزارت خارجه، اداره دوم خاورميانه عربي، شمال آفريقا.